Advies en Achtergrondinformatie voor het Aquarium
Home
Aquarium algemeen
Water
Licht
Biotopen
Vissen
Planten
Ongewervelde dieren
Aquariumtechniek
Aquariumverlichting
Zoetwater Aquarium
Vissoorten zoetwater
Vissoorten zeewater
Let op!
Stappenplan Aquarium
Namen-Register
Referenties
Sitemap
Gastenboek

Doel van de aquariumtechniek

In deze rubriek zullen we de verschillende onderdelen van de aquariumhobby bespreken die te maken hebben met techniek. Voor een goed draaiend aquarium hebben we techniek nodig. we kunnen daarbij denken aan de verlichting, de filtering, de bereiding van water en het gebruik van pompen.
Maar allereerst is van belang dat we een goed begrip hebben van waarvoor we de techniek gebruiken en wat we daarmee willen bereiken.

In een aquarium moet een zo'n goed mogelijk biologisch evenwicht bestaan. De planten spelen een rol bij de vorming en afgifte van zuurstof aan het water. Voldoende zuurstof in het water is natuurlijk van levensbelang voor de vissen. De vissen gebruiken de zuurstof in de ademhaling en ademen CO2 uit (net als alle dieren). De CO2 wordt als het licht is weer opgenomen door de planten, die bij belichting CO2 verbruiken en zuurstof afgeven. Verder spelen bacteriën in het aquarium (met name in het filter, maar ook in de bodem) een belangrijke rol bij de omzetting van afvalstoffen, die door de vissen worden geproduceerd, in stoffen die door de planten weer kunnen worden gebruikt als meststof. Elders op deze website zullen we in een later stadium in meer detail op deze zaken ingaan.
Hier volstaan we met nog te vermelden dat het goed functioneren van deze biologische mechanismen zeer belangrijk is voor de stabiliteit van het aquarium. Een volledig biologisch evenwicht, waarbij het biologische systeem zichzelf in stand kan houden, bereiken we in geen enkel aquarium. Maar hoe dichter het evenwicht wordt benaderd hoe beter het aquarium functioneert.

De meeste liefhebbers zijn geneigd om te veel vissen in een aquarium te houden. En zeker in een klein aquarium is dan de verhouding vissen (:) planten sterk uit balans, wat al snel zal resulteren in hoge piekbelastingen van afvalstoffen. 
De noodzakelijke waterverversing verlaagt de concentratie afvalstoffen, maar te sterke fluctuatie in afvalstoffen, als gevolg van waterverversing, bedreigt de stabiliteit van de microflora (de bacteriën), die van groot belang is voor het onschadelijk maken van de afvalstoffen. En hoewel piek- en dalbelastingen moeilijk zijn te voorkomen, omdat we niet zonder waterverversing kunnen, is het zaak om de concentratie afvalstoffen niet te hoog op te laten lopen, zodat het verschil tussen hoog en laag niet te groot wordt.

 

terug naar boven
 

AquariumTips.nl is een initiatief van AquariumPlus

Copyright 2013: AquariumPlus

AquariumTips.nl  | info@aquariumtips.nl