Advies en Achtergrondinformatie voor het Aquarium
Home
Aquarium algemeen
Water
Licht
Biotopen
Vissen
Planten
Ongewervelde dieren
Aquariumtechniek
Zoetwater Aquarium
Vissoorten zoetwater
Vissoorten zeewater
Argusvissen
Zilverbladvissen
Let op!
Stappenplan Aquarium
Namen-Register
Referenties
Sitemap
Gastenboek

Vissoorten zeewater

In deze rubriek worden vissoorten afkomstig uit zout- en brakwater nader besproken.
In elke subrubriek die hiernaast wordt genoemd vindt u de vissen alfabetisch geordend op de Nederlandse naam. Als van een visgeslacht verschillende (onder)soorten onder dezelfde 'algemene' Nederlandse naam bekend zijn (b.v. zilverbladvissen), dan worden deze soorten op één verzamelpagina beschreven. Daar waar de vis geen bekende Nederlandse naam heeft wordt de wetenschappelijke naam gebruikt.

Als u voorkeur heeft voor het gebruik van de wetenschappelijke naam, of u kent alleen maar de wetenschappelijke naam, dan kunt u, via de rubriek 'Namen-Register' hiernaast, de naam van de gewenste vis opzoeken en aanklikken. Het namenregister toont de wetenschappelijke namen van alle beschreven vissoorten op alfabetische volgorde. Deze visnamen zijn 'gelinkt' naar de bijpassende visbeschrijving in deze rubriek.

Voor deze rubriek is in het algemeen gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

Frey, Hans, 1983. Het aquarium van A tot Z, derde druk, BV W.J. Thieme & Cie, Zutphen (eerste Nederlandse druk 1969, oorspronkelijk uitgebracht in het Duits,1957).

de Graaf, Frank, 1981. Handboek voor het tropisch zeewateraquarium, vijfde druk. Publisher: A.J.G. Strengholt's Boeken, Naarden. (eerste Nederlandse druk in 1969).

Grzimek, 1971. Het leven der Dieren, deel IV, Vissen I. Uitgeverij Het Spectrum Utrecht/Antwerpen. (Oorspronkelijk in 1970 uitgebracht in het Duits).

Grzimek, 1972. Het Leven der Dieren, deel V, Vissen 2 en Amfibieën. Uitgeverij Het Spectrum Utrecht/Antwerpen. (Oorspronkelijk in 1970 uitgebracht in het Duits).

Mayland, Hans, J., 1981. Koraalvissen en lagere dieren. B.V. W.J.Thieme & Cie, Zutphen. (Oorspronkelijke uitgave verschenen in het Duits in 1975). 

Probst, K. en Lange, J. 1975. Elseviers groot zeeaquarium boek. Nederlandse uitgave: 1976. Elsevier Nederland B.V., Amsterdam/Brussel. (Oorspronkelijk in 1975 verschenen in het Duits onder de titel: Meeres Aquaristik).

Sterba, Günther, 1978, Encyclopedie van de aquaristiek en ichthyologie. Oorspronkelijk verschenen in het Duits onder de titel: Lexicon der Aquaristik und Ichthyologie. Nederlandse uitgave: 1981. H.J.W. Becht's Uitgeversmaatschappij, Amsterdam.

en.wikipedia.org/wiki

de.wikipedia.org/wiki

 

 

AquariumTips.nl is een initiatief van AquariumPlus

Copyright 2014: AquariumPlus

 

AquariumTips.nl  | info@aquariumtips.nl