Advies en Achtergrondinformatie voor het Aquarium
Home
Aquarium algemeen
Water
Licht
Biotopen
Vissen
Planten
Ongewervelde dieren
Aquariumtechniek
Zoetwater Aquarium
Vissoorten zoetwater
Vissoorten zeewater
Argusvissen
Zilverbladvissen
Let op!
Stappenplan Aquarium
Namen-Register
Referenties
Sitemap
Gastenboek

 

Scatophagus argus  -  Argusvis

(syn. Chaetodon argus)

   

 

Natuurlijke vindplaats: Net als bij de zilverbladvissen vinden we de jongere exemplaren in de brakwatergebieden van mangroves en rivierdelta's.
Probst, K. en Lange, J. 1976 vermelden de argusvis als primair een brakwatervis. Volgens Frank de Graaf (1981) zijn de volwassen dieren echter bewoners van de kustwateren, zeevissen dus. Verder meldt de Graaf nog dat de argusvissen niet of nauwelijks op koraalriffen voorkomen.


Watertemperatuur:  22 - 26 °C

Waterwaarden: brakwater of zeewater.

Afmetingen: tot 30 cm, in aquarium blijven ze vaak wel wat kleiner (~ 20cm)

Karakterisering: Net als de zilverbladvissen plant ook de Argusvis zich voort in brak water. De jonge dieren kunnen korte tijd in zoetwater worden gehouden. Zodra de vissen wat groter worden is brakwater of zeewater een 'must'.
In zeewater zijn argusvissen gemakkelijk te houden. In het dieet van de argusvissen mag het groenvoer niet ontbreken.

De gewone Argusvis (Scatophagus argus) komt in twee kleurvarianties voor: n.l. met een groene grondkleur en met een rode grondkleur, vooral op de voorzijde van de kop.

 

Een groepje jongere dieren, zoals men ze in de handel kan tegenkomen. Kenmerkend is het schijfvormige lichaam met de gestreepte tekening die bij het ouder worden verdwijnt.

Huisvesting: Een groepje van 5 of meer exemplaren in een brakwater, of zeewater aquarium.

Voor wat betreft de voeding is naast dierlijk voedsel (als basis is een goede kwaliteit droogvoer zoals BioFish Food van Dr Bassleer prima) plantaardig voedsel noodzakelijk (dit kunnen algen of waterplanten zijn, maar ook schone sla, of andijvie, of spinazie is een goede keus. Let er in het laatste geval op dat het om onbespoten groente gaat. Het beste is dan ook om zelf-gezaaide plantjes als voer te geven. U weet dan zeker dat deze schoon zijn en vrij van chemische middelen (insecticiden).

 

AquariumTips.nl is een initiatief van AquariumPlus

Copyright 2014: AquariumPlus

AquariumTips.nl  | info@aquariumtips.nl