Advies en Achtergrondinformatie voor het Aquarium
Home
Aquarium algemeen
Water
Licht
Biotopen
Vissen
Planten
Ongewervelde dieren
Aquariumtechniek
Zoetwater Aquarium
Vissoorten zoetwater
Vissoorten zeewater
Argusvissen
Zilverbladvissen
Let op!
Stappenplan Aquarium
Namen-Register
Referenties
Sitemap
Gastenboek


Monodactylidae
 - Zilverbladvissen

 

 Een schooltje Monodactylus argenteus gefotografeerd in het Zeeaquarium Praag.

 

Natuurlijke vindplaats: Zilverbladvissen komen ruim verspreid over de wereld voor. Monodactylus argenteus en M.falciformis komen voor van de Rode Zee tot Australië. M. sebae aan de westkust van Afrika.
Als jong dier in de riviermonden en mangroves (brak) , maar bij het ouder worden verplaatsen de dieren zich naar het zeewater waar de volwassen dieren de kustwateren bewonen. 

Watertemperatuur:  22 - 26 °C

Waterwaarden: de jonge dieren kunnen een tijd lang in zoet water (hard water) worden gehouden. Op oudere leeftijd moeten de dieren in brak water, of zeewater gehouden worden.
 

Afmetingen: Monodactylus argenteus 20 - 22 cm. Monodactylus sebae 16 - 18 cm. In het aquarium blijven de dieren wat kleiner.

Karakterisering: Levendige scholenvissen met zilverkleurig, schijfvormig lichaam. In het aquarium blijven de vissen wat schrikachtig.
De in de handel aangeboden dieren behoren over het algemeen tot één van de volgende soorten; Monodactylus argenteus, Monodactylus sebae en Monodactylus falciformis, waarbij Monodactylus argenteus wel de meest bekende is.  
Deze verschillende soorten zijn overigens sterk vergelijkbaar voor wat betreft de eisen die worden gesteld aan het leefmilieu en voor wat betreft de karakteristieken van de soort. Alle soorten planten zich voort in brak water. Bij het opgroeien migreren de jonge dieren naar steeds zouter water. De volwassen dieren leven in een zeewaterbiotoop (kustwateren).
Zowel Frank de Graaf, (de Graaf, Frank, 1981), als ook Hans Mayland (Mayland, Hans J., 1975) geven aan dat deze vissen gemakkelijk te houden zijn en daarom geschikte 'beginnersvissen' zijn voor het zeewater aquarium. 

 

Een jong exemplaar van Monodactylus sebae (Afrikaanse zilverbladvis). De zwarte dwarsstrepen vervagen bij het ouder worden. De rug- en de anaalvin zijn bij de volwassen dieren sterk verlengd.

 

Een jong exemplaar van Monodactylus argenteus. Ook bij deze vissen vervagen de dwarse strepen bij het volwassen dier.

 

Huisvesting: Brak water, of zeewater aquarium in een groepje van minimaal 5 exemplaren,
De jonge dieren kunnen enige tijd in een groepje in zoetwater worden gehouden, maar bij het groter worden (vanaf een lichaamsgrootte van ongeveer 3 cm) moeten de dieren langzaam aan brak- en later aan zeewater worden gewend. 

De biotoop van deze dieren zijn tropische kustgebieden en ook mangroves (brak - zout). Dat is dan ook de beste huisvesting voor de dieren.
Een groep van 5 exemplaren of meer heeft wel een voldoende ruim aquarium nodig. 
Voeding: levend voedsel van allerlei soort. Een droogvoer van goede kwaliteit (bv Bassleer Biofish Food) kan als basis dienen, mits regelmatig aangevuld en afgewisseld met levend voer.

 

AquariumTips.nl is een initiatief van AquariumPlus

Copyright 2014: AquariumPlus

  

AquariumTips.nl  | info@aquariumtips.nl