Advies en Achtergrondinformatie voor het Aquarium
Home
Aquarium algemeen
Water
Licht
Biotopen
Vissen
Planten
Ongewervelde dieren
Aquariumtechniek
Zoetwater Aquarium
Gezelschapsaquarium
Soortaquarium
Vissoorten zoetwater
Vissoorten zeewater
Let op!
Stappenplan Aquarium
Namen-Register
Referenties
Sitemap
Gastenboek

Zoetwater Aquarium

Meestal wordt met de term 'Tropisch Aquarium' een zoetwater gezelschapsaquarium bedoeld. Er zijn echter meerdere vormen van 'tropische' zoetwater aquaria mogelijk. Vandaar dat we voor deze benaming hebben gekozen.

Te onderscheiden zijn:
- gezelschapsaquarium, waarin vissen en planten uit verschillende streken (werelddelen) zijn samengebracht;
- streek- of biotoopaquarium. Aquaria waarin uitsluitend vissen en planten uit één bepaalde streek, of uit een specifieke biotoop worden gehouden;
- soortaquarium, waarin dan normaalgesproken één bepaalde vissoort wordt gehouden;
- landschap aquarium, waarin de nadruk ligt op het creëren van een miniatuur landschap in het aquarium met behulp van natuurlijke materialen en planten. Dit wordt met de engelse term 'landscaping' aangeduid.

Elk van deze aquariumtypen stelt zijn eigen eisen aan de inrichting van het aquarium. Dit wordt verder in de volgende paragrafen verder uitgewerkt.
Voor meer uitgebreide beschrijvingen van de bij de aquariumtypes genoemde vissoorten en plantensoorten wordt verwezen naar de rubrieken vissoorten zoetwater en plantensoorten. Door op de genoemde soort te klikken komt u vanzelf bij de soortbeschrijving terecht.

De bovengenoemde (tropische) zoetwater aquariumtypen hebben met elkaar gemeen dat het water verwarmd moet worden. Daarnaast zijn er zoetwater aquaria denkbaar met onverwarmd water. Deze zullen we later apart bespreken onder de rubriek 'koud water aquarium'.

terug naar boven

AquariumTips.nl is een initiatief van AquariumPlus

Copyright 2013: AquariumPlus

AquariumTips.nl  | info@aquariumtips.nl