Advies en Achtergrondinformatie voor het Aquarium
Home
Aquarium algemeen
Water
Licht
Biotopen
Vissen
Planten
Ongewervelde dieren
Aquariumtechniek
Zoetwater Aquarium
Gezelschapsaquarium
Soortaquarium
Vissoorten zoetwater
Vissoorten zeewater
Let op!
Stappenplan Aquarium
Namen-Register
Referenties
Sitemap
Gastenboek

Gezelschapsaquarium

Het tropische gezelschapsaquarium is waarschijnlijk wel het meest gehouden aquarium. Het is ook wat eenvoudiger op te zetten dan een streek- of een biotoopaquarium.

Dat betekent echter niet dat het dan eenvoudigweg een keuze is van: 'dat zijn wel mooi gekleurde vissen en die zijn ook wel grappig en dan nog wat plantjes erbij en klaar.............'
Niet alle vissen passen bij elkaar en kleintjes worden (soms) groot.
Het is dus een kwestie van bij elkaar passende soorten uitzoeken en natuurlijk moet u ze ook leuk en/of mooi vinden.

Een eerste vereiste is dat we vissen selecteren die soortgelijke eisen stellen aan het aquarium voor wat betreft temperatuur van het water, de zuurgraad en de hardheid van het water. Daarnaast is van belang dat we rekening houden met het gedrag van de vissen. Zijn de vissen verdraagzaam naar elkaar en naar andere soorten. Zijn de vissen erg druk, of juist heel rustig.

Het zal wel duidelijk zijn dat we geen roofvis in een gezelschapsaquarium moeten willen onderbrengen (tenzij het gezelschap bestaat uit vissen die minstens zo groot zijn), maar ook sommige grotere alleseters versmaden een lekker klein visje niet.
Maar een discusvis en een schooltje koperzalmpjes is ook een slechte combinatie. Hoewel de discusvis (veel) groter is, zal deze toch vrijwel altijd tekort komen als het om voedsel gaat. De zalmpjes zijn zo snel en maken zo'n drukte bij het eten dat een discus er helemaal niet meer aan te pas komt.

Naast de eigenschappen van het water, moeten we bij onze selectie dus ook nog rekening houden met de verdraagzaamheid en het gedrag van de vissen.
Verder is van belang dat sommige vissen zich vooral ophouden in de bovenste waterlagen, andere juist bij de bodem en weer andere meer in de middenlagen van het water. Elke vis moet z'n eigen plekje kunnen vinden. Daarbij komt dan nog dat u een scholenvis minimaal in een groepje van 5 moet houden.

 


Daarnaast is het verstandig om rekening te houden met de vorm en kleur van de vissen. Wat contrast in kleur en vorm zal nooit misstaan. Dit laatste geldt eveneens bij de keuze van de beplanting.
Uiteindelijk gaat het bij deze laatste aspecten toch ook om persoonlijke smaak. Wat vindt u mooi?

J.Hameeteman noemt in zijn boek een aantal mogelijke combinaties voor het gezelschapsaquarium. (ref.: Hameeteman, J, Mijn eerste aquarium.):
(als u hieronder op de soortnaam van de vis klikt komt u op de pagina terecht waar de bijbehorende soortbeschrijving is weergegeven)

Combinatie 1:
- Diamantzalm (Moenkhausia pittieri). Levendige scholenvis afkomstig uit Venezuela.


hyphessobrycon robertsi
.
Hoffmann en Hoffmann (ref. Karperzalmen, 2001, Tirion Natuur) geven aan dat naamgeving en soortafgrenzing binnen deze groep vissen nog steeds problematisch is. Hyphessobrycon robertsi (nederlandse naam: Sikkeltetra) zou een variëteit van Hyphessobrycon bentosi kunnen zijn, of toch een echte soort.
 


- Rode minor (Hyphessobrycon bentosi). Mooie scholenvis uit de midden- en bodemzone. Erg verdraagzame vis, zowel tegenover soortgenoten als tegenover andere vissen.
- Roodkopzalm (Hemigrammus bleheri). Levendige scholenvissen die zich met name in de onderste helft van het aquarium zullen ophouden. Houdt van een dichte beplanting in combinatie met zwemruimte.
- Belgische vlagzalm (Hyphessobrycon heterorhabdus). Een scholenvis uit de middenzone die zich ook graag eens terugtrekt tussen de planten. Als alternatief zou hier voor Hemigrammus ulreyi kunnen worden gekozen.
- Corydoras julii, of als vervanging Corydoras elegans. Bodemvis met interessant vorm en gedrag. Moet wel in een klein schooltje gehouden worden.
- Colisa lalia. Een kleine labyrintvis die voornamelijk in de bovenste waterlagen rondzwemt. Zeer fraai van kleur en interessant gedrag. Geen scholenvis, maar bij voorkeur als koppel te houden.

Combinatie 2:
- Zwarte tetra (Gymnocorymbus ternetzi). Vroeger in Nederland ook wel rouw-rio genoemd. Een scholenvis die zich thuisvoelt in de bovenste en middelste waterlagen.
- (Gewone) Minor (Hyphessobrycon eques). Eveneens een scholenvis voor de bovenste en middelste waterlagen.

 

Paracheirodon axelrodi - Kardinaaltetra


- Neontetra (Paracheirodon innesi). Misschien wel de meest bekende zoetwater aquariumvis. Een visje met prachtige contrasterende kleuren. Een scholenvis die de onderste waterlagen bewoont. In deze combinatie kan ook voor de kardinaaltetra (Paracheirodon axelrodi) in plaats van de neontetra worden gekozen.
- Penseelvisje (potloodvisje) (Nannobrycon eques). Een prachtig scholenvisje dat opvalt door de typische schuine stand die het visje in het water inneemt. Het voelt zich het beste thuis in de bovenste waterlagen. Groepsgrootte beperken tot een stuk of 5 exemplaren. Eventueel kan men in plaats van het potloodvisje ook kiezen voor Nannobrycon unifasciatus, een andere zeer fraaie vertegenwoordiger van dit geslacht. Uiterlijk lijken deze visjes veel op elkaar.
- Angolabarbeel (Barbus fasciolatus). Afkomstig uit Afrika. Interessante vis die bij voorkeur de onderste waterlagen bewoont.

Combinatie 3:
- Keizertetra (Nematobrycon palmeri). Een mooie sierlijke scholenvis. De keizertetra is territoriumvormend. De mannetjes kunnen onderling onverdraagzaam worden, daarom slechts in een kleine groep (max 5 individuen) houden.
- Spatzalm (Copella arnoldi). Een sierlijke bewoner van de bovenste waterlagen met een zeer bijzonder voortplantingsgedrag.
Hemigrammus pulcher. Een scholenvis die zich door het gehele aquarium zal bewegen. Daarbij zal het mooie zacht glanzende kleurnuances laten zien.

 

                      Hemigrammus erythrozonus - Vuurneon


- Vuurneon (Hemigrammus erythrozonus). Van de kieuwdeksel tot de staartvin vertoont de vuurneon een iriserende rode lengtestreep. Een scholenvisje dat zich bij voorkeur in de wat donkere delen van het aquarium niet ver van de bodem ophoudt.
- Kegelvlekbarbeel (Rasbora heteromorpha). Behoort ook al lang tot de groep van populaire aquariumvissen. Komt het beste tot zijn recht in een groepje van ~ 7 individuen. De donkere kegelvormige tekening op de achterzijde van het lichaam heeft dit visje de Nederlandse naam bezorgd.

Deze combnatie zou nog kunnen worden aangevuld met een klein goepje Corydoras. De inrichting van het aquarium moet hier echter wel op berekent zijn. (zie hiervoor wat geschreven is over Corydoras in de rubriek 'vissen in soorten')

Combinatie 4:
- Sumatraan (Systomus tetrazona). Een bijzonder levendig en heel mooi getekend visje. Moet in een schooltje worden gehouden. De sumatraan heeft de naam om lastig te zijn voor gezelschap van langvinnige vissen. (vinnen bijten). Dit gedrag is echter te voorkomen als we voor een goed ingericht aquarium zorgen (waar iets in 'te beleven' is voor de sumatranen) en voor een groep van voldoende omvang. Een groep van 15 individuen geeft over het algemeen geen problematisch gedrag (Zie hiervoor ook: Steinle, Christian-Peter, 1999, Barbelen).

 

Systomus tetrazona - Sumatraan.
Op de foto is het nieuwsgierige karakter van deze fraaie vissen zichtbaar.


- Sherrybarbeel (Puntius titteya). Een ander scholenvisje uit de barbelenfamilie. Onder goede omstandigheden in een niet te fel belicht aquarium zijn de vissen een sieraad om te zien. Bewonen vooral de onderste helft van het aquarium.
- Zwarte neon (Hyphessobrycon herbertaxelrodi). Een levendig scholenvisje uit het Amazonegebied.
- Citroentetra (Hyphessobrycon pulchripinnis). De citroentetra heeft een zachte kleur van bijna transparant geel tot groen. (Limoentetra was misschien een nog betere benaming geweest :>) ). Een verdraagzame scholenvis.
 

Maar er zijn natuurlijk ook vele andere combinaties mogelijk. Overleg altijd met uw specialist op het gebied van aquaria of de door u gewenste vissen bij elkaar kunnen worden gehuisvest. Zo kunt u teleurstellingen voorkomen.

 

 

 

terug naar boven

AquariumTips.nl is een initiatief van AquariumPlus

Copyright 2013: AquariumPlus

AquariumTips.nl  | info@aquariumtips.nl