Advies en Achtergrondinformatie voor het Aquarium
Home
Aquarium algemeen
Water
Licht
Biotopen
Vissen
Planten
Ongewervelde dieren
Aquariumtechniek
Zoetwater Aquarium
Vissoorten zoetwater
Barbelen
Danio's en Rasbora's
Boraras brigittae
B. urophtalmoides
Chinese danio
Danio erythromicron
Danio kerri
D. auropurpurens
Dwergrasbora
Gouddanio
Hockeystickbarbeel
Kegelvlekbarbeel
Laubuca dadiburjori
Luipaarddanio
Malabardanio
M. rubescens
Parelmoerbarbeel
Rasbora borapetensis
Sawbwa resplendens
T. pauciperforata
Trigonostigma espei
Vuurstaartlabeo
Zebradanio
Karperzalmen
Labyrinthvissen
Vissoorten zeewater
Let op!
Stappenplan Aquarium
Namen-Register
Referenties
Sitemap
Gastenboek

Trigonostigma heteromorpha -  Kegelvlekbarbeel

(syn Rasbora heteromorpha)

 

klik hier voor foto's
op:www.fishbase.org

 

 

Natuurlijke vindplaats: Maleisië, ZO Thailand, Singapore en Sumatra. De kegelvlekbarbeel wordt gevonden in stroompjes, kreken en beken die door veenmoeraswouden lopen. Daardoor bevat het water zeer weinig mineralen (zeer lage hardheid) en relatief veel opgeloste humuszuren. Het lijkt wat dat betreft op het zwarte water in het stroomgebied van de Rio Negro in Zuid Amerika.

Watertemperatuur: 21 - 27 °C

Waterwaarden:  4 - 10 °dGH, pH 5 - 7.
Gemeten in een natuurlijke biotoop van de kegelvlekbarbeel was de hardheid 0°KH en  < 3°dGH. Kegelvlekbarbelen kunnen een waterhardheid tot 15 verdragen bij een licht alkalische pH tot 7,5. Gezien de natuurlijke biotoop geven wij de voorkeur aan zacht, licht zuur water

Afmetingen: tot 4,5 cm

Karakterisering: Een vredelievende scholenvis die graag wat gezelschap van soortgenoten heeft. Binnen de groep ontstaat een eenvoudige sociale structuur. Tijdens de paartijd vormen de mannetjes kleine territoria waarin ze een paringsbereid vrouwtje proberen te lokken en te verleiden tot ei-afzetting.

Huisvesting: Houden in een groep van minimaal 10 exemplaren. Het mooiste is een groep van 15 - 20 stuks in een aquarium van 1 meter of groter. Een aquarium met een vrije zwemruimtee boven een donkere bodem (tropisch amandelboomblad en/of uitgekookt gedroogd beukenblad met eventueel wat stukjes uitgekookte turf) ingericht met wat rood moeraswortelhout en planten zoals Cryptocoryne spp. en Aponogeton spp.
Kegelvlekbarbelen kunnen goed worden ondergebracht in een gezelschapsaquarium met karperzalmpjes uit soortgelijke biotopen in Zuid Amerika.

Wat betreft voeding zijn kegelvlekbarbelen niet kieskeurig. Een goede kwaliteit droogvoer aangevuld met regelmatig wat levend voer volstaat. Als u met de vissen wilt gaan kweken is het wel belangrijk de dieren extra te voeren met levend voer. Zwarte muggelarven zijn daarbij een goede stimulans om de ouderdieren tot ei-afzetting te brengen. 

Bij de kweek onderscheidt de kegelvlekbarbeel (evenals de nauw gerelateerde soorten T. espei, T. somphongsi en T.hengeli) zich van de andere Rasbora spp. doordat de kegelvlekbarbeel de eieren tegen de onderkant van plantenblad afzet. Het zal dus duidelijk zijn dat er in het kweekaquarium planten zoals Cryptocoryne spp aanwezig moeten zijn. Daarnaast dient het water extra zacht te zijn en licht zuur ( 4°dGH, pH 6) bij een temperatuur van 28 °C. Er vindt geen broedzorg plaats, na het afzetten van de eieren kunnen de ouderdieren het beste worden verwijderd.

Deze afwijkende vorm van voortplanting t.o.v. de andere Rasbora soorten is een van de voornaamste redenen geweest om deze 4 soorten in een apart geslacht n.l. Trigonostigma onder te brengen. Er zijn echter recent ook goede redenen aangevoerd om de soorten toch in het geslacht Rasbora te houden. Het zal dus nog wel even duren voor hier het laatste woord is gezegd. Voorlopig houden wij het nog maar even op Trigonostigma


De kegelvlekbarbeel werd voor het eerst geïmporteerd in Europa in 1906.

 

AquariumTips.nl is een initiatief van AquariumPlus

Copyright 2013: AquariumPlus

AquariumTips.nl  | info@aquariumtips.nl