Advies en Achtergrondinformatie voor het Aquarium
Home
Aquarium algemeen
Water
Licht
Biotopen
Vissen
Planten
Ongewervelde dieren
Aquariumtechniek
Zoetwater Aquarium
Gezelschapsaquarium
Soortaquarium
-kleine rode Betta's
Vissoorten zoetwater
Vissoorten zeewater
Let op!
Stappenplan Aquarium
Namen-Register
Referenties
Sitemap
Gastenboek

Soortaquarium

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom het beter is om de vissen als enkele soort in een aquarium te houden. De meest voor de hand liggende reden is als de vissen zelf geduchte rovers zijn, of zo agressief dat ze niet goed met andere vissen samen te houden zijn.
Het kan ook zo zijn dat de bewuste vissen zelf te schrikachtig zijn voor gezelschap. Gezelschap met andere vissen leidt dan tot overmatige stress. Zeker als u met de vissen wilt kweken is een soortaquarium de juiste weg voor timide en schrikachtige vissen. 
Of de vissen vragen bij hun huisvesting dusdanige specifieke milieuomstandigheden, dat daarom alleen al combinaties moeilijk zijn te realiseren.

Tenslotte kan het natuurlijk ook zo zijn dat u een specifieke enkele soort in een aquarium gewoonweg het mooiste vindt.

In al deze situaties kan een soortaquarium de oplossing zijn. In een soortaquarium kunt u de condities en de inrichting zo maken dat deze exact op de gewenste soort is toegespitst. U hoeft dan immers geen rekening te houden met de behoeften van andere soorten.

Feitelijk komt een soortaquarium, in elk geval die van de laatste twee categorieën, bij een goede inrichting dicht in de buurt van een biotoopaquarium. We proberen dan immers het natuurlijke leefmilieu van de gekozen vissoort zo goed als mogelijk na te bootsen.
Er zijn ook in deze situaties ook geleidelijke overgangen denkbaar, van een soortaquarium naar een streekaquarium waarbij twee of drie soorten, afkomstig uit dezelfde biotoop, elkaar gezelschap houden.

Als u in de kolom hiernaast klikt op één van de onder 'Soortaquarium' aangegeven vissoort, of visgeslacht wordt u doorgeleid naar de beschrijving van dat specifieke soortaquarium.
{Voorlopig is de lijst van specifieke soortaquaria nog beperkt. In de nabije toekomst breiden we dit verder uit.}

 

terug naar boven

AquariumTips.nl is een initiatief van AquariumPlus

Copyright 2013: AquariumPlus

AquariumTips.nl  | info@aquariumtips.nl