Advies en Achtergrondinformatie voor het Aquarium
Home
Aquarium algemeen
Water
Licht
Biotopen
Vissen
Planten
Ongewervelde dieren
Aquariumtechniek
Zoetwater Aquarium
Gezelschapsaquarium
Soortaquarium
-kleine rode Betta's
Vissoorten zoetwater
Vissoorten zeewater
Let op!
Stappenplan Aquarium
Namen-Register
Referenties
Sitemap
Gastenboek

Kleine rode Betta's

 

Geschikt voor: De hierna genoemde soorten komen allemaal in soortgelijke biotopen voor van schaduwrijke, 'zwart water' beekjes en plassen in veenmoerasoerwouden met overhangende begroeiing: Betta coccinaBetta tussyaeBetta persephone, Betta albimarginata en Prachtgoerami's (Parosphromenus spp.).
Zij kunnen als soort gehouden worden in een aquarium ingericht zoals hieronder uitgewerkt.

Afmetingen: Een aquarium van 60 x 30 x 30 cm is goed geschikt om een paartje van deze vissen te huisvesten. Soms wordt een nog kleinere maat aangegeven, maar een kleinere maat is lastiger om goed in te richten met schuilhoekjes en holtes. 
De waterhoogte in het aquarium is bij een aquarium van deze afmetingen van minder belang. Voor veel van de genoemde Betta soorten is 10 - 15 cm waterdiepte al voldoende.
Wel moet het aquarium goed worden afgedekt door b.v. een goed passende glasplaat. Dit is van belang om de vissen, die goede springers zijn, binnen het aquarium te houden en om er voor te zorgen dat er boven het water een laagje warme, vochtige lucht blijft staan. Dit laatste is met name van belang bij de kweek wanneer de jonge visjes overgaan op de labyrinth ademhaling.

Waterwaarden:  Zacht en zuur water; lage carbonaathardheid en lage hardheid 4 - 8°dGH, pH 5 - 6. De waarden instellen en daarna zo goed mogelijk stabiel houden. Bij waterverversingen steeds hetzelfde water gebruiken voor wat betreft de hardheid en dit vervolgens aanzuren door filtering over turf tot de gewenste pH is bereikt. Pas daarna gebruiken voor de waterverversing.

Temperatuur: 24 - 25 °C
(De maximaal en minimaal getolereerde temperaturen zijn afhankelijk van de specifieke soort. U kunt deze vinden bij de soortbeschrijving in de rubriek 'Vissoorten zoetwater'. Hetzelfde geldt eveneens voor de maximale tolerantie van waterwaarden.)

Bodem: In de natuurlijke biotoop is de bodem bedekt met een vrij dikke laag halfvergaan blad en takjes. Verder vind men in het water langs de oevers afhangende wortels van de oeverbegroeiing en boomwortels.
Voor de bodem is alleen zand/grind nodig als substraat als er naderhand wortelende planten worden gebruikt. Als dat niet het geval is kan men de bodemplaat ook verduisteren door deze aan de buitenkant eerst zwart te verven, of door zwart (gekreukeld) papier onder het aquarium te leggen. Wanner wel een bodemsubstraat wordt gebruikt, kies dan voor een donkere kleur grofkorrelig zand of fijnkorrelig grind. Daarboven een behoorlijke laag bladstrooisel met wat elzenkatjes en zonodig wat stukjes zwarte turf. De uit deze materialen vrijkomende humuszuren en andere natuurlijke stoffen zorgen voor aanzuring en kleuring van het water. Als blad kan gedroogd blad van de tropische amandelboom (Catappa bladeren) worden gebruikt. Maar u kunt ook zelf aan de slag met eikenblad, of beukenblad.
De ruimtes tussen het blad kunnen tegelijkertijd ook als schuilplaats voor de vissen dienen, terwijl het blad dient als voedsel voor micro-organismen, die op hun beurt weer als voedsel dienen voor dierlijk plankton, een goede voedselbron voor jonge visjes.
Elzenkatjes kunt u eenvoudig kopen, of zelf zoeken, schoonmaken (spoelen en 'blancheren') en drogen.

Beplanting en decoratie: Als beplanting kunnen alleen planten worden gebruikt die weinig licht nodig hebben en die de zure condities kunnen verdragen. De keuze is dan niet heel erg groot.
Beperken we ons tot planten die, volgens de door Tropica (een grote plantenkweker in Denemarken) opgegeven waarden, pH 5 kunnen verdragen en met weinig licht toe kunnen, dan kunt u gebruik maken van Cryptocoryne crispatula, Javavaren (Microsorum pteropus), en Monoselenium tenerum. Dit zijn sterke soorten die weinig licht en zuur water verdragen. Als u een pH kiest boven de pH 5,5, dan zijn ook andere Cryptocoryne soorten, zoals de Cryptocoryne wendtii varianten, geschikt. 
Verder bij de inrichting steen en hout gebruiken. Let erop dat de stenen vrij zijn van kalk en metaalmineralen! Vraag uw winkelier of de steen 'inert' is, dwz dat de steen niets aan het water afgeeft. Gebruik ook alleen hout dat geschikt is voor gebruik in een aquarium. Rood moeraswortelhout is heel geschikt, niet duur en fraai om te gebruiken in dit soort aquaria. 
Zorg ervoor dat bij de inrichting ook holtes ontstaan, of breng deze aan met potjes, of buizen. Deze holtes worden gebruikt om zich te verschuilen en als nestruimte.
De inrichting kan afgewerkt worden met wat Javavaren (die op een stuk hout kan worden vastgezet), Javamos (Taxiphyllum barbieri) en wat drijfplantmateriaal, zoals het watervorkje (Riccia fluitans).

Verlichting: Niet te felle verlichting. De natuurlijke biotoop is veelal sterk beschaduwd, waardoor er relatief weinig licht doordringt in het water. Dit temeer omdat het water vrij donker gekleurd is waardoor veel van het invallende licht wordt geabsorbeerd.

Filter en pomp: Een eenvoudige spons binnenfilter/pompcombinatie is voldoende. De combinatie moet wel voldoende zijn om het water schoon te houden, maar mag niet teveel stroming veroorzaken 

En verder: De genoemde soorten kunnen in gezelschap worden gehouden met andere rustige en vredelievende soorten die onder soortgelijke condities leven. Zo kunt u een koppeltje 'kleine rode Betta's combineren met een koppeltje van een Parosphromenus soort. Ook de knorgoerami (Trichopsis vittata) kan in dit milieu gehouden worden. Als u kiest voor zo'n combinatie heeft u natuurlijk wel een groter aquarium nodig voor de huisvesting (bij voorkeur > 100 cm), maar voor wat betreft inrichting en onderhoud is er geen verschil.


 

terug naar boven

AquariumTips.nl is een initiatief van AquariumPlus

Copyright 2013: AquariumPlus

AquariumTips.nl  | info@aquariumtips.nl