Advies en Achtergrondinformatie voor het Aquarium
Home
Aquarium algemeen
Water
Licht
Biotopen
Vissen
Planten
Ongewervelde dieren
Aquariumtechniek
Zoetwater Aquarium
Vissoorten zoetwater
Barbelen
Danio's en Rasbora's
Karperzalmen
Labyrinthvissen
Betta albimarginata
Betta coccina
Betta persephone
Betta pugnax
Betta splendens
Betta tussyae
Blauwe spat
Chocoladegoerami
Diamantgoerami
Dwerggoerami
Knorgoerami
Vissoorten zeewater
Let op!
Stappenplan Aquarium
Namen-Register
Referenties
Sitemap
Gastenboek

Betta coccina

 

klik hier voor een foto
op:www.fishbase.org

 

 

Natuurlijke vindplaats: Sterk begroeide en/of met bladstrooisel opgevulde watertjes in veenmoeraswouden, ook in dicht beplante oevers van grotere wateren.

Watertemperatuur: 24 - 27 °C

Waterwaarden: Zacht zuur water, hardheid 4 - 8°dGH, pH 5 - 6.

Afmetingen: 5,5 cm

Karakterisering: Betta soorten die tot de 'Coccina groep' behoren, zijn veel gevoeliger voor waterwaarden dan de andere Betta's. Allen verlangen zeer zacht, zuur water.
Vrijwel alle Betta's uit de 'Coccina groep' zijn schuimnestbouwers en vormen een territorium rond het nest. 
Geslachtsrijpe mannetjes zijn intensiever van kleur dan de vrouwtjes en hebben bovendien een wat puntiger rugvin.

Huisvesting: Betta coccina en andere Betta's uit de 'Coccina groep' zijn geen actieve zwemmers, maar springen kunnen ze wel erg goed. Een klein aquarium (>30 liter) kan al groot genoeg zijn voor één koppel, mits goed afgesloten en goed ingericht met holtes, bladstrooisel en andere schuilmogelijkheden. Een donkere bodem en zacht zuur water, met humuszuren is noodzakelijk. Daarnaast wat beplanting met b.v. Cryptocorynes en wat drijvende planten, zodat het licht wat wordt afgezwakt.
Zeer regelmatig waterverversing is noodzakelijk, zodat de waterwaarden goed en zo stabiel mogelijk blijven. Gebruik daarvoor bij voorkeur zacht water op de juiste pH gebracht door middel van filtering over zwarte turf.
In de subrubriek 'Soortaquarium' van de rubriek 'Zoetwater aquarium' vindt u een meer gedetailleerde beschrijving van een aquarium geschikt voor Betta soorten behorend tot de Coccina groep ('kleine rode Betta's') en voor Parosphromenus soorten.
Uit het hier geschrevene zal duidelijk zijn dat de vissen uit deze groep een speciale verzorging vragen en misschien wat meer geschikt zijn voor de gespecialiseerde liefhebbers. Maar voor Betta liefhebbers, of meer algemeen de liefhebbers van labyrintvissen, zijn deze vissoorten zeker de moeite waard. 

Voor de voortplanting moeten beide dieren in topconditie zijn. Een goede voeding is daarvoor essentieel. Een goed granulaatvoer kan een goede basis zijn, mits dit door de dieren geaccepteerd en gegeten wordt. Daarnaast regelmatig levend voer verstrekken (muggenlarven, cyclops, pekelkreeftjes, watervlooien e.d.). 
De meeste Betta's uit de 'Coccina groep' zijn schuimnestbouwers, maar bouwen hun schuimnest onder een stevig blad, of in een holle ruimte onder water.

Andere wetenswaardigheden:
Betta's worden onderverdeeld in groepen van op elkaar lijkende soorten.
De Betta soorten die tot de 'Coccina groep' behoren worden gezamenlijk ook 'kleine rode Betta's' genoemd (in het Engels 'Red Wine Bettas'), hoewel een drietal soorten uit de groep nl Betta persephone, Betta miniopinna en Betta hendra niet rood zijn.
Als het om huisvesting en kweek gaat kan Betta coccina als het ware model staan voor de andere soorten van deze groep. Betta soorten die tot de 'Coccina groep' behoren en die u in deze rubriek kunt vinden zijn Betta coccina, Betta persephone en Betta tussyae.

Betta's van de 'Coccina groep' komen allen uit vergelijkbare biotopen, zijn schuimnestbouwers en zijn allen nogal gevoelig voor de samenstelling van het water. Daarnaast zijn ze wat voorzichtig en laten zich niet zo gemakkelijk zien als b.v. Betta splendensBetta coccina was de eerste soort van deze groep die volledig beschreven werd in 1979.
Volledige naam: Betta coccina Vierke, 1979.
 

AquariumTips.nl is een initiatief van AquariumPlus

Copyright 2013: AquariumPlus

AquariumTips.nl  | info@aquariumtips.nl