Advies en Achtergrondinformatie voor het Aquarium
Home
Aquarium algemeen
Water
Licht
Biotopen
Vissen
Planten
Ongewervelde dieren
Aquariumtechniek
Zoetwater Aquarium
Vissoorten zoetwater
Barbelen
Danio's en Rasbora's
Karperzalmen
Labyrinthvissen
Betta albimarginata
Betta coccina
Betta persephone
Betta pugnax
Betta splendens
Betta tussyae
Blauwe spat
Chocoladegoerami
Diamantgoerami
Dwerggoerami
Knorgoerami
Vissoorten zeewater
Let op!
Stappenplan Aquarium
Namen-Register
Referenties
Sitemap
Gastenboek

Sphaerichthys osphromenoides
Chocoladegoerami 

 

 

Natuurlijke vindplaats: Maleisisch schiereiland, Sumatra, Kalimantan. Op beschutte plaatsen onder de in- en boven het water hangende oevervegetatie in poelen, plassen, veenmoerasgebieden. Uiterst mineraalarm, bruingekleurd water.
Richter (1979) beschrijft een tweetal vindplaatsen. Het ene met een temperatuur van 30 graden, een pH van ongeveer 5,5 en een waterhardheid van 0,5 dH en zonder enige waterplant. Het andere met een temperatuur van 32 graden, een pH van 6,5 en een hardheid van 3 tot 5 dH.

Watertemperatuur: 24 - 27 °C

Waterwaarden: 4 - 8 °dGH, pH 5,5 - 6,5

Afmetingen: tot ongeveer 6 cm

Karakterisering: Vreedzame wat schuchtere labyrinthvissen. Muilbroeders, waarbij het vrouwtje het broeden verzorgt.
Het uiteinde van de rugvin is wat spitser bij het mannetje, bij het vrouwtje is dit meer afgerond. Daarnaast zijn bij het mannetje de vinnen witgezoomd, bij het vrouwtje niet.

In het verleden zijn Chocoladegoerami's meestal als probleemvis voor de aquariumhobby gekarakteriseerd. Ook nu zijn verschillende bronnen nog steeds niet eensluidend.
Richter (1979) stelt dat ze niet moeilijker te houden zijn dan b.v. de Dwerggoerami. Wel geeft hij aan dat voor de kweek zacht, door filtratie over turf aangezuurd water nodig is. Een pH van ongeveer 6 en een temperatuur rond de 25 graden. Kokoscha (1998) geeft aan dat "dieren uit verschillende importzendingen, die blijkbaar van uiteenlopende vindplaatsen stammen, vaak heel verschillende eisen stellen. Sommige Chocoladegoerami's zijn probleemloos te houden en zelfs te kweken, maar andere leggen al haast het loodje in de bakken van de handelaar." Hij geeft verder aan dat voor de nogal kieskeurige Chocoladegoerami het juiste voedsel waarschijnlijk belangrijker is dan de waterwaarden. 

Huisvesting: Ook al zijn er natuurlijke vindplaatsen waar blijkbaar geen waterplanten groeien en waar temperaturen van 30 graden en meer worden gemeten, verdient een goed beplant aquarium  met een temperatuur van rond de 25 graden de voorkeur voor de huisvesting van deze wat schuchtere vissen.
Verder kunnen de dieren het beste worden gehouden in zacht water, aangezuurd door middel van filtering over zwarte turf. Een donkere bodem met wat bladstrooisel en eventueel wat elzenpropjes zorgt naast de filtering over zwarte turf voor humuszuren in het water. Dit is van belang voor de zuurgraad alsook voor de gezondheid van de vissen.

Voeding is cruciaal om succes te hebben met Chocoladegoerami's. Het is belangrijk om vooral in het begin goed te observeren of en wat de dieren eten. Klein dierlijk voedsel (muggelarven, fruitvliegjes, artemia's) is noodzakelijk, daarnaast kan men een goede kwaliteit klein korrelig granulaatvoer geven. Vooral in het laatste geval moet goed worden nagegaan of beide dieren voldoende aan hun trekken komen.

Voor de kweek is het bij de inrichting van het aquarium van belang om ook wat vlakke steenplaten op de bodem te plaatsen. Deze kunnen dan door de dieren worden gebruikt voor de afzetting van de eieren. Een vlakke steen maakt het eenvoudiger voor de dieren om na de paring de eieren terug te vinden. 
Normaalgesproken vergrijpen de ouderdieren zich niet aan de jongen. 

Andere wetenswaardigheden:
De geïmporteerde dieren behoren vrijwel altijd tot de soort Sphaerichthys osphromenoides. Er zijn nog andere soorten behorend tot het geslacht Sphaerichthys, daarbij zijn ook soorten waarbij het mannetje de broedzorg op zich neemt, maar deze soorten komen nauwelijks in de handel.
Volledige naam: Sphaerichthys osphromenoides Canestrini, 1860. 
Voor het eerst geïmporteerd in Europa (D) in 1905

 

AquariumTips.nl is een initiatief van AquariumPlus

Copyright 2013: AquariumPlus

 

AquariumTips.nl  | info@aquariumtips.nl