Advies en Achtergrondinformatie voor het Aquarium
Home
Aquarium algemeen
Water
Licht
Biotopen
Vissen
Planten
Ongewervelde dieren
Aquariumtechniek
Zoetwater Aquarium
Vissoorten zoetwater
Barbelen
Danio's en Rasbora's
Karperzalmen
Labyrinthvissen
Betta albimarginata
Betta coccina
Betta persephone
Betta pugnax
Betta splendens
Betta tussyae
Blauwe spat
Chocoladegoerami
Diamantgoerami
Dwerggoerami
Knorgoerami
Vissoorten zeewater
Let op!
Stappenplan Aquarium
Namen-Register
Referenties
Sitemap
Gastenboek

Trichopodus trichopterus - Blauwe spat

(syn. Trichogaster trichopterus; Trichogaster trichopterus sumatranus)

 

 

Natuurlijke vindplaats: Dichtbegroeide plaatsen in rivieren, beken, kanalen, moerassen, meren en sloten in Vietnam, Cambodja, Thailand, Maleisië en Indonesië.
De oorspronkelijke blauwe spat is een ondersoort van T. trichopterus uit Sumatra. Door voortgezette kweek, kruising van de ondersoorten en het ontstaan van meerdere varianten is het eigenlijk niet meer goed mogelijk om bij de aquariumvissen onderscheid naar ondersoort te maken.
We kunnen er vanuit gaan dat als regel alle exemplaren van T. trichopterus binnen Nederland als Blauwe spat en kleurvarianten van de Blauwe spat aangeboden worden. 
De foto toont een blauw gemarmerde kweekvorm. 

Watertemperatuur: 20 - 26 °C, normaal 23-25 graden.

Waterwaarden: geen bijzonder eisen. 6 - 15 °dGH, pH 6 - 7,5

Afmetingen: tot ongeveer 12 cm. In het aquarium vaak wat kleiner, 9 - 10 cm.

Karakterisering: Vreedzame labyrinthvis. Bouwt een vrij groot en hoog schuimnest dat echter vrij snel weer uiteen valt.
Het mannetje is slanker dan het vrouwtje en heeft en meer spitse rugvin, waarbij de achterste vinstralen tot voorbij de staartwortel groeien.
De T.trichopterus stammend uit Z.O. Azië heeft een olijfgroene grondkleur, terwijl de T.trichopterus stammend uit Sumatra een blauwe grondkleur heeft.
Er zijn verschillende kleurvarianten bekend. Naast de blauw gemarmerde vorm bestaat er een zilver- en een goudgele kleurvorm. Deze verschillende kleurvarianten worden door Hans-Joachim Richter (1979) aangegeven als afgeleide vormen van de Sumatraanse ondersoort.

Huisvesting: Een ruim en goed beplant aquarium is nodig voor deze vrij forse labrinthvissen. Het beste als één koppel houden in een gezelschapsaquarium of streekaquarium.
Trichopodus trichopterus went zeer aan het aquarium waarin ze zijn opgegroeid. Grotere exemplaren die worden verhuisd blijven vaak nog lang schuw in hun nieuwe woonverblijf. Het is daarom beter om jonge exemplaren aan te schaffen.

Andere wetenswaardigheden:
Trichopdus trichopterus kan worden ingezet als natuurlijke hydra bestrijder. Hongerige dieren eten ook deze lastige zoetwater poliep.
Ook bij T. trichopterus is spuwgedrag waargenomen. Dit gedrag wordt mogelijk gebruikt om afdrijvende eitjes naar het nest terug te laten drijven, of om voedsel binnen bereik te krijgen.
Voor het eerst in Europa ingevoerd in 1896.

 

AquariumTips.nl is een initiatief van AquariumPlus

Copyright 2013: AquariumPlus

 

AquariumTips.nl  | info@aquariumtips.nl