Advies en Achtergrondinformatie voor het Aquarium
Home
Aquarium algemeen
Water
Licht
Biotopen
Vissen
Planten
Ongewervelde dieren
Aquariumtechniek
Zoetwater Aquarium
Vissoorten zoetwater
Barbelen
Danio's en Rasbora's
Karperzalmen
Labyrinthvissen
Betta albimarginata
Betta coccina
Betta persephone
Betta pugnax
Betta splendens
Betta tussyae
Blauwe spat
Chocoladegoerami
Diamantgoerami
Dwerggoerami
Knorgoerami
Vissoorten zeewater
Let op!
Stappenplan Aquarium
Namen-Register
Referenties
Sitemap
Gastenboek

Trichogaster lalius  -  Dwerggoerami

(syn. Colisa lalia)

 

Natuurlijke vindplaats: Noord-Oost India (West Bengalen en Assam), in de stroomgebieden van de Brahmaputra, Jamuna en de Ganges. Voorkeur voor dichtbegroeide plaatsen. Komt in allerlei wateren voor en is door de aanvoer van rivierwater via kanalen en slootjes ook verspreid naar rijstvelden. 

Watertemperatuur:  24 - 26°C. (Tijdelijk hogere temperaturen worden wel goed verdragen, maar zijn uiteindelijk niet bevorderlijk voor de gezondheid en de levensduur.) 

Waterwaarden: 6 - 12 °dH, pH 6 - 7,5.

Afmetingen: lengte mannetjes tot 6 cm, vrouwtjes tot 5 cm.

Karakterisering: Eén van de mooiste aquariumvissen. 
Volwassen mannetjes zijn eenvoudig van de vrouwtjes te onderscheiden. De foto boven aan de pagina toont een wildkleurman. Het volwassen vrouwtje is lichtbruin/grijs van kleur met vaak een sterke kuitaanzetting.
Zolang de Dwerggoerami nog geen schuimnest heeft, of aan het bouwen is, is dit een zeer vredelievende vis. Zodra een schuimnest wordt gebouwd en de Dwerggoerami dus een territorium heeft gevormd, is hij binnen de grenzen van dat territorium vrij agressief in de verdediging van het nest en het broed, waarbij zonodig ook grotere vissen worden aangevallen. 

Huisvesting: Zodra de goerami's paringsrijp zijn en de (water)omstandigheden zijn goed, zal het mannetje een territorium vestigen rond de plaats waar hij een schuimnest bouwt. Bij de goerami's worden ook de vrouwtjes tijdens de nestbouw en na de ei-afzetting uit de buurt van het nest verdreven. Het is verstandig om bij de huisvesting van Dwerggoerami's met deze zaken rekening te houden, ook al bent u op voorhand helemaal niet van plan om met de dieren te kweken. De bouw van een schuimnest en het daarmee gepaard gaande vestigen van een territorium is niet echt te voorkomen.
Voor de huisvesting van een enkel paar is een aquarium van 80 cm lengte meer dan voldoende. Als u twee paren wilt huisvesten , of als u kiest voor een gezelschapsaquarium, is een lengte van 1 meter wel het minimum. Het aquarium wordt dicht beplant met als basis een aantal groepjes van Cryptocorine soorten. Daarnaast wat groepjes stengelplanten. Verder moeraswortelhout, of ander voor het aquarium geschikt hout en steen gebruiken zodat er schuilplaatsen ontstaan en ter begrenzing van het territorium. Colisa lalia gebruikt stukjes plantemateriaal voor de versteviging van het nest. Wat drijfplanten zoals het Watervorkje(Riccia fluitans) en Eikenbladvaren (Ceratopteris cornuta) zijn daarom een geschikte aanvulling op het plantenbestand.

Andere wetenswaardigheden:
Er zijn verschillende kweekvormen die variëren in kleur. De bekendste zijn (1) de rode kweekvorm, waarbij de streeptekening verdwenen is en bij de man een groot deel van het lichaam rood is en (2) de blauwe kweekvorm, waarbij de tekening nog wel aanwezig is, maar de rode strepen zijn sterk versmald.
Smaken verschillen natuurlijk, maar wat mij betreft is de wildtype vorm zoals hier afgebeeld veruit de fraaiste.

Volgens Michael Kokoscha (1998) kunnen de mannetjes van de Dwerggoerami en van de Honinggoerami door water te spuwen een restje voer van de aquariumruit in het water te spoelen.

 

 

AquariumTips.nl is een initiatief van AquariumPlus

Copyright 2013: AquariumPlus

AquariumTips.nl  | info@aquariumtips.nl