Advies en Achtergrondinformatie voor het Aquarium
Home
Aquarium algemeen
Water
Licht
Biotopen
Vissen
Planten
Ongewervelde dieren
Aquariumtechniek
Zoetwater Aquarium
Vissoorten zoetwater
Barbelen
Danio's en Rasbora's
Karperzalmen
Labyrinthvissen
Betta albimarginata
Betta coccina
Betta persephone
Betta pugnax
Betta splendens
Betta tussyae
Blauwe spat
Chocoladegoerami
Diamantgoerami
Dwerggoerami
Knorgoerami
Vissoorten zeewater
Let op!
Stappenplan Aquarium
Namen-Register
Referenties
Sitemap
Gastenboek

Betta tussyae

 

 

Natuurlijke vindplaats: Zwartwater beekjes en plassen in veenmoeraswouden onder b.v. overhangende begroeiing. Maleisisch schiereiland.

Watertemperatuur: 22 - 27 °C

Waterwaarden:  zeer zacht en lichtzuur water; 4-8 °dGH, pH 4 - 6

Afmetingen: 3,5 cm

Karakterisering: Schuimnestbouwer en één van de Betta soorten die tot de 'Coccina groep' behoren. Net als de andere soorten in deze groep is ook Betta tussyae zeer gevoelig voor (verandering van) de waterwaarden.

Huisvesting: Deze soort stelt soortgelijke eisen aan de huisvesting en waterkwaliteit en dergelijke als Betta coccina. Voor meer details over de huisvesting en kweek van deze soort willen we verwijzen naar het daar geschrevene.
Hetzelfde geldt voor de voeding en de kweek. Na het afzetten van de eieren kan het vrouwtje in het aquarium blijven. Ook nadat de jongen vrij zwemmen laten de ouderdieren de jongen normaal gesproken met rust.

Andere wetenswaardigheden:
Volledige naam: Betta tussyae Schaller, 1985

 

AquariumTips.nl is een initiatief van AquariumPlus

Copyright 2013: AquariumPlus

AquariumTips.nl  | info@aquariumtips.nl