Advies en Achtergrondinformatie voor het Aquarium
Home
Aquarium algemeen
Water
Licht
Biotopen
Vissen
Planten
Ongewervelde dieren
Aquariumtechniek
Zoetwater Aquarium
Vissoorten zoetwater
Barbelen
Danio's en Rasbora's
Karperzalmen
Belgische vlagzalm
Blauwe koningszalm
Bloedvlektetra
Bronzalm
Bijlzalmen
Citroentetra
Congozalm
Diamantzalm
Fantoomzalmen
Gele Congozalm
Gewone minor
Groene neon
Grondzalmen
Hockeystick
Karbonkelzalm
Kardinaaltetra
Keizertetra
Kopstaanders
Lichtvisje
Messingtetra
M. sanctaefilomenae
Neontetra
Piranha
Potloodvissen
Pristella maxillaris
Robijntetra
Rode minor
Rode Rio
Roodkopzalm
Roodvinzalm
Ruitenvlekzalm
Spatzalm
Vuurneon
Zwarte neon
Zwarte tetra
Labyrinthvissen
Vissoorten zeewater
Let op!
Stappenplan Aquarium
Namen-Register
Referenties
Sitemap
Gastenboek

Potloodvissen
(geslachten Nannobrycon en Nannostomus)

Kleine vreedzame scholenvissen met een langwerpig slank lichaam met eindstandige kleine bek. Potloodvissen zijn bewoners van de bovenste en middelste waterlagen en hebben een voorkeur voor zacht, zwak zuur en helder water.
De meeste soorten hebben een nachttekening, waarbij de gewone tekening volledig verdwijnt en plaatsmaakt voor een aantal grauwzwarte dwarsbanden of vlekken. De nachttekening is karakteristiek voor de soort.

---------------------------------------------------

Nannobrycon eques  -  Penseelvisje (potloodvisje)

 

 

Natuurlijke vindplaats: Middenloop Amazonegebied in stilstaand of langzaam stromend water met riet- of gras begroeide oevers.
Voor het eerste in Europa ingevoerd in 1910.

Watertemperatuur: 22 - 26 °C.

Waterwaarden:  zacht water: 4 - 10 °dGH. Norm: 6 °dGH; 
                           zuurgraad: pH 5.5 - 7.0. Norm: pH 6.

Afmetingen: lengte tot 5cm, waarbij de vrouwtjes vaak iets groter en voller zijn.

Karakterisering: Het meest karakteristieke kenmerk van de penseelvisjes (Nannobrycon spp) is de schuine stand die het visje aanneemt in het water. Stilstaand staan ze in een hoek van ongeveer 45 ° ten opzichte van het wateroppervlak.
Deze schuine stand wordt veroorzaakt door de vorm van de zwemblaas die aan de staartzijde dunner is en daardoor minder lucht bevat. 
Een zeer rustig en vredelievend visje dat zich graag in de bovenste waterlagen bevindt.

Huisvesting: Aquarium met een donkere bodembedekking en dichte randbegroeiing en wat drijfplanten zodat het licht wat gefilterd wordt. Niet te felle belichting.
Wat voedsel betreft zijn de penseelvisjes niet erg kieskeurig, maar het moet natuurlijk wel in het bekje passen.
Deze rustige vissen in een klein schooltje houden en alleen samenhouden met andere rustige en vredelievende soorten.

 

Nannostomus beckfordi  - gewone potloodvis

 


Natuurlijke vindplaats
: Venezuela (Orinoco), Guyana landen en Suriname. In midden en benedenloop Amazone stroomgebied. In de oeverzones en in sterk begroeide zones in beken en kreken en rivieren.

Watertemperatuur: 24-27 °C

Waterwaarden:  zacht tot middelhard 4-12°dGH; pH 6-8

Afmetingen: tot 6,5 cm

Karakterisering: Een visje van de bovenste waterlagen. In de vorm van het lichaam lijken de Nannostomus soorten zondermeer op de Nannobrycon spp. Echter in tegenstelling tot de laatsten hebben de Nannostomus soorten een normale zwemhouding. Ook bij rust houdt het lichaam zijn horizontale stand, net als de meeste andere vissoorten. Nannostomus beckfordi is misschien wel de meest bekende van dit geslacht.

Huisvesting: Houden in een groepje van minimaal 6 dieren. Zal zich ook in het aquarium vooral ophouden in de bovenste waterlagen.
Zeer vreedzaam en rustig visje. Als een van de weinige rustige vissen is de N. beckfordi niet alleen met rustige aquariumbewoners te combineren, maar ook met drukkere aquariumbewoners.

 

Nanostomus trifasciatus - Drieband potloodvis

 

 

Natuurlijke vindplaats: Bovenloop Amazone stroomgebied, Peru, Colombia, Suriname en Guyana landen In langzaam bewegend water aan de oeverzones en in sterk begroeide/overgroeide zones in beken en kreken, poelen en overstromingsgebieden.

Watertemperatuur: 24-28 °C

Waterwaarden:  zacht tot middelhard 4-10°dGH; pH 6-7

Afmetingen: tot 6 cm

Karakterisering: Een visje van de bovenste waterlagen. In de vorm van het lichaam lijken de Nannostomus soorten zondermeer op de Nannobrycon spp. Echter in tegenstelling tot de laatsten hebben de Nannostomus soorten een normale zwemhouding. Ook bij rust houdt het lichaam zijn horizontale stand, net als de meeste andere vissoorten. De Nannostomus sp op de foto is mogelijk een variant van de soort Nannostomus trifasciatus. De bovenste lengteband is niet goed zichtbaar. Het patroon van roodkleuring van de vinnen is echter exact in overeenstemming met deze soort.
De in de handel aangeboden exemplaren zijn meest afkomstig van wildvang.

Huisvesting: Houden in een groepje van minimaal 6 dieren. Zal zich ook in het aquarium vooral ophouden in de bovenste waterlagen.
Zeer vreedzaam en rustig visje.
 

 

(syn. Nannostomus marginatus picturatus)

 

 

Natuurlijke vindplaats: Midden- en benedenloop Amazone stroomgebied, Venezuela, Guyana landen, Suriname, Brazilië, Colombia, en Peru . In de oeverzones en in sterk begroeide zones in beken en kreken en rivieren.

Watertemperatuur: 24-28 °C

 

Waterwaarden:  zacht tot middelhard 4-12°dGH; pH 6-8

Afmetingen: tot 4 cm

Karakterisering: Een visje van de bovenste waterlagen. De op een na kleinste vertegenwoordiger van dit geslacht. (De kleinste is Nannostomus anduzei met een lengte van slechts 16 mm. Helaas wordt deze laatste soort zelden geïmporteerd.)

Huisvesting: Houden op vergelijkbare wijze als de hierboven genoemde andere soorten.
Bij goede voeding gaat de dwergpotloodvis gemakkelijk over tot ei afzetting in fijnbladige planten. Dit gebeurt in kleine hoeveelheden om de 3 tot 4 dagen.

 

AquariumTips.nl is een initiatief van AquariumPlus

Copyright 2013: AquariumPlus

 

AquariumTips.nl  | info@aquariumtips.nl