Advies en Achtergrondinformatie voor het Aquarium
Home
Aquarium algemeen
Water
Licht
Biotopen
Vissen
Planten
Ongewervelde dieren
Aquariumtechniek
Zoetwater Aquarium
Vissoorten zoetwater
Barbelen
Danio's en Rasbora's
Karperzalmen
Belgische vlagzalm
Blauwe koningszalm
Bloedvlektetra
Bronzalm
Bijlzalmen
Citroentetra
Congozalm
Diamantzalm
Fantoomzalmen
Gele Congozalm
Gewone minor
Groene neon
Grondzalmen
Hockeystick
Karbonkelzalm
Kardinaaltetra
Keizertetra
Kopstaanders
Lichtvisje
Messingtetra
M. sanctaefilomenae
Neontetra
Piranha
Potloodvissen
Pristella maxillaris
Robijntetra
Rode minor
Rode Rio
Roodkopzalm
Roodvinzalm
Ruitenvlekzalm
Spatzalm
Vuurneon
Zwarte neon
Zwarte tetra
Labyrinthvissen
Vissoorten zeewater
Let op!
Stappenplan Aquarium
Namen-Register
Referenties
Sitemap
Gastenboek

Characidium fasciatum - Grondzalm 

 

klik hier voor een foto
op:www.fishbase.org 

 

Natuurlijke vindplaats: C. fasciatum wordt gevonden in de subtropische gebieden rond Rio Sao Francisco en Rio Parané

Watertemperatuur: voor de bovengenoemde soort 18 -24 °C

Waterwaarden: Geen bijzondere eisen. pH licht zuur tot neutraal pH 6 - 7,5

Afmetingen:  3 - 10 cm

Karakterisering: De in de handel aangeboden vissen zijn vaak verschillende, moeilijk van elkaar te onderscheiden soorten. Vandaar de hierboven aangegeven variatie in de te bereiken lengte.
De vissen houden van stromend water en bevinden zich dan het grootste deel van de dag op de bodem, of op een stuk hout of iets dergelijks, waarbij ze rusten op de borst- en buikvinnen.
De vissen bewegen zich met rukjes door het water, vlak boven de bodem waar ze ook hun voedsel zoeken.
Zeer verdraagzame en vreedzame vissen, ook onderling.

Huisvesting: De soorten moeten op vergelijkbare manier worden behandeld, dus wat dat aangaat is het geen probleem als u niet de exacte soortnaam weet.
Het voedsel wordt op de bodem gezocht, let er dus bij het voeren wel op dat de grondzalmen wat te eten krijgen en dat niet al het voedsel door de andere bewoners van het aquarium voor hun neus wordt weggepikt. Een goed zinkend droogvoer aangevuld met regelmatig wat levend voer wordt op prijs gesteld.
Kweken lukt het beste met de kleinere soorten in een groepje van 4 of meer. De paringen en ei-afzetting vinden 's nachts plaats. Grondzalmen zijn daarbij zeer productief. De jongen eten direct artemia's.
Slakken in het aquarium worden continue door de grondzalmen aangevallen, net zo lang tot ze bezwijken waarna ze met graagte door de grondzalmen gegeten worden.

 

AquariumTips.nl is een initiatief van AquariumPlus

Copyright 2013: AquariumPlus

AquariumTips.nl  | info@aquariumtips.nl