Advies en Achtergrondinformatie voor het Aquarium
Home
Aquarium algemeen
Water
Licht
Biotopen
Vissen
Planten
Ongewervelde dieren
Aquariumtechniek
Zoetwater Aquarium
Vissoorten zoetwater
Barbelen
Danio's en Rasbora's
Karperzalmen
Belgische vlagzalm
Blauwe koningszalm
Bloedvlektetra
Bronzalm
Bijlzalmen
Citroentetra
Congozalm
Diamantzalm
Fantoomzalmen
Gele Congozalm
Gewone minor
Groene neon
Grondzalmen
Hockeystick
Karbonkelzalm
Kardinaaltetra
Keizertetra
Kopstaanders
Lichtvisje
Messingtetra
M. sanctaefilomenae
Neontetra
Piranha
Potloodvissen
Pristella maxillaris
Robijntetra
Rode minor
Rode Rio
Roodkopzalm
Roodvinzalm
Ruitenvlekzalm
Spatzalm
Vuurneon
Zwarte neon
Zwarte tetra
Labyrinthvissen
Vissoorten zeewater
Let op!
Stappenplan Aquarium
Namen-Register
Referenties
Sitemap
Gastenboek

Fantoomzalmen

Hyphessobrycon sweglesi - Rode fantoomzalm
(syn. Megalamphodus sweglesi) 

 


Rode fantoomzalm - man op voorgrond, vrouwtje achter.

Hyphessobrycon megalopterus - Zwarte fantoomzalm

(syn. Megalamphodus megalopterus; Megalamphodus rogoaguae )

 


Zwarte fantoomzalm - photo by Krächtz, wikimedia commons.

Hyphessobrycon roseus - Gele fantoomzalm

(syn. Megalamphodus roseus )

 

klik hier voor een foto
op:www.fishbase.com

 

Natuurlijke vindplaats: H. sweglesi :Stroomgebied Rio Muco en Rio Meta twee in Colombia gelegen zijrivieren van de Orinoco Rivier. Natuurlijke biotoop zijn de begroeide oeverzones in plassen en kleine kreken en stroompjes met zeer zacht en zuur water.
H megalopterus: Stroomgebied bovenloop Paragua rivier en Guaporé rivier.
H. roseus: Stroomgebied van de Maroni en de Oyapock rivier. Natuurlijk biotoop is de met oevervegetatie begroeide waterrand van beken en kreken. Langzaam stromend water.

Watertemperatuur:  22 - 24°C

Waterwaarden: zacht tot middelhard 4-12°dGH. licht zuur pH 6-7,5

Afmetingen: H.sweglesi tot 4 cm
H. megalopterus  4,5 - 5 cm
H. roseus 3 cm

Karakterisering: Vreedzaam en zeer geschikt voor het houden in gezelschap van andere vreedzame vissen die ook bij een niet te hoge temperatuur moeten worden gehouden. De fantoomzalmen kunnen vrij hard water verdragen. Het is echter beter ze in zacht tot middelhard water te houden. 
De Fantoomzalmen worden gekenmerkt door een grote duidelijke schoudervlek. Geslachtsrijpe mannetjes van de rode en de zwarte fantoomzalm zijn gemakkelijk te onderscheiden van de vrouwtjes door hun vergrote rug- en aarsvin. Dit geldt niet voor H. roseus.

Huisvesting: Fantoomzalmen houden van gezelligheid en moeten in een groep worden gehouden. Omvang van 10-12 dieren is ideaal voor het aquarium. Het aquarium dient een goede randbeplanting te hebben met een donkere bodem en veel zwemruimte.
Wat rood moeraswortelhout opnemen in de inrichting van het aquarium, gecombineerd met wat stukjes uitgekookte turf en/of gedroogd blad van de tropische amandelboom (of zelf geprepareerd beukenblad) en/of gedroogde elzenproppen. Dat sluit redelijk aan bij de natuurlijke biotoop  en zorgt bovendien voor wat humuszuren in het water wat de vissen ten goede komt. 
Niet te fel belichten. Als er daarnaast wat schaduwplekken worden gecreëerd (door drijfplanten, of in het water overhangende stengelplanten) hebben de fantoomzalmen het naar de zin en laten ze zich van hun beste kant zien.
De fantoomzalmen kruisen gemakkelijk met elkaar en met de Minor soorten. Hoewel de gemeten temperatuur in de natuurlijke biotoop wel 28 -29°C kan bedragen is het beter om de fantoomzalmen bij een gematigder temperatuur te houden, nl 21 - 24°C.
Voor de kweek zacht 4-6°dGH en licht zuur water pH 6 - 7) gebruiken bij een temperatuur van 24 - 26°C in een zeer matig verlicht aquarium.

 

AquariumTips.nl is een initiatief van AquariumPlus

Copyright 2013: AquariumPlus

AquariumTips.nl  | info@aquariumtips.nl