Advies en Achtergrondinformatie voor het Aquarium
Home
Aquarium algemeen
Water
Licht
Biotopen
Vissen
Planten
Ongewervelde dieren
Aquariumtechniek
Zoetwater Aquarium
Vissoorten zoetwater
Barbelen
Danio's en Rasbora's
Karperzalmen
Belgische vlagzalm
Blauwe koningszalm
Bloedvlektetra
Bronzalm
Bijlzalmen
Citroentetra
Congozalm
Diamantzalm
Fantoomzalmen
Gele Congozalm
Gewone minor
Groene neon
Grondzalmen
Hockeystick
Karbonkelzalm
Kardinaaltetra
Keizertetra
Kopstaanders
Lichtvisje
Messingtetra
M. sanctaefilomenae
Neontetra
Piranha
Potloodvissen
Pristella maxillaris
Robijntetra
Rode minor
Rode Rio
Roodkopzalm
Roodvinzalm
Ruitenvlekzalm
Spatzalm
Vuurneon
Zwarte neon
Zwarte tetra
Labyrinthvissen
Vissoorten zeewater
Let op!
Stappenplan Aquarium
Namen-Register
Referenties
Sitemap
Gastenboek

Kopstaanders

Abramites hypselonotus - Brazemzalm

klik hier voor een foto
op:www.fishbase.org De foto toont een jong exemplaar.

 

Anostomus anostomus - Gestreepte kopstaander


Anostomus anostomus - photo by Brian Gratwicke

 

Chilodus punctatus  -  Gestippelde kopstaander 

klik hier voor een foto
op:www.fishbase.org

 

 

Natuurlijke vindplaats: Voornamelijk in het stroomgebied van de Orinoco en het Amazonegebied.

Watertemperatuur:  24-28 °C

Waterwaarden: middelhard tot hard 8 - 18°dGH. licht zuur tot licht basisch pH 6 - 8 glashelder water.

Afmetingen: brasemzalm: 120 mm; gestreepte kopstaander: 180 mm (mannetjes blijven vaak een paar centimeter korter); gestippelde kopstaander: 100 mm.

Karakterisering: De kopstaanders zijn echte planteneters, ook al lusten ze op z'n tijd ook wel wat dierlijk voer. De dieren zijn jagen graag achter elkaar aan.
De brasemzalm kan zo'n 8 jaar oud worden. De gestreepte kopstaander wel 12 jaar.

Huisvesting: De brasemzalm kan het best in een soortenaquarium worden gehouden zonder planten.
Beide andere soorten kunnen wel in een aquarium gehouden worden met een beplanting van grofbladige Echinodoras en Cryptocoryne soorten. Voor deze vrij grote vissen heeft u een aquarium nodig van minstens 250 liter. Het aquarium wordt ingericht met wat hout (rode moeraswortel is zeer geschikt) en wat steen, zodat ook schuilplaatsen ontstaan waar de vissen  gebruik van kunnen maken.
Een goede filterpomp moet zorgdragen voor voldoende zuivering en een behoorlijke stroming.
Voeding bestaat voor een groot deel uit plantaardig materiaal. U kunt daarvoor b.v. verse (onbespoten!) sla gebruiken en verder koolbladen, vogelmuur, paardebloemblad, mits onbespoten en bij voorkeur onbemest. Sla kunt u ook zelf uitzaaien in potjes, of een bakje. Dan bent u er zeker van dat het blad schoon is en onbespoten. Ook plantaardig droogvoer kan worden gebruikt, regelmatig aangevuld met wat dierlijke voeding (b.v. watervlooien, tubifex of muggelarven). Niet te groot, want hoewel de vissen vrij groot worden hebben ze maar kleine bekjes.
In groepjes van 5 of 6 sieren houden.
Van (succesvolle) kweek is weinig bekend.

 

AquariumTips.nl is een initiatief van AquariumPlus

Copyright 2013: AquariumPlus

AquariumTips.nl  | info@aquariumtips.nl