Advies en Achtergrondinformatie voor het Aquarium
Home
Aquarium algemeen
Water
Licht
Biotopen
Vissen
Planten
Ongewervelde dieren
Aquariumtechniek
Zoetwater Aquarium
Vissoorten zoetwater
Barbelen
Danio's en Rasbora's
Karperzalmen
Belgische vlagzalm
Blauwe koningszalm
Bloedvlektetra
Bronzalm
Bijlzalmen
Citroentetra
Congozalm
Diamantzalm
Fantoomzalmen
Gele Congozalm
Gewone minor
Groene neon
Grondzalmen
Hockeystick
Karbonkelzalm
Kardinaaltetra
Keizertetra
Kopstaanders
Lichtvisje
Messingtetra
M. sanctaefilomenae
Neontetra
Piranha
Potloodvissen
Pristella maxillaris
Robijntetra
Rode minor
Rode Rio
Roodkopzalm
Roodvinzalm
Ruitenvlekzalm
Spatzalm
Vuurneon
Zwarte neon
Zwarte tetra
Labyrinthvissen
Vissoorten zeewater
Let op!
Stappenplan Aquarium
Namen-Register
Referenties
Sitemap
Gastenboek

Rode Piranha - Pygocentrus nattereri

 


Een nog vrij jong exemplaar van Pygocentrus nattereri (Rode Piranha)
Op deze leeftijd zijn de ronde zwarte vlekken nog zichtbaar.  

 


Een volwassen exemplaar van Pygocentrus nattereri (Rode Piranha), zoals een goed volwassen exemplaar eruit moet zien. De ronde zwarte vlekjes zijn verdwenen. Het lichaam ziet er goed en gezond uit. Let ook op de mooie schittering van bepaalde schubben, verspreid over het lichaam.
(photo by Cliff 1066)

 

Natuurlijke vindplaats: Zd Amerika. Piranha's worden in het hele stroomgebied van de Orinoco in het noorden, van de Amazone, en van de Rio Paraguay in het subtropische zuiden gevonden. Er zijn 5 verschillende geslachten met in totaal een kleine 40 verschillende soorten echte piranha's.
Op de meeste locaties worden meerdere soorten piranha's gevonden. Sommige soorten, zoals Pygocentrus nattereri, leven in een zeer groot en uitgestrekt gebied, terwijl er ook soorten zijn die slechts in één rivier worden aangetroffen. Samenhangend met het grote verspreidingsgebied komen er van Pygoscentrus nattereri veel lokale (kleur)varianten voor.
De natuurlijke biotoop van de Piranha's wordt gevonden in de witwater rivieren. Voor zover piranha's voorkomen in zwartwater of helderwater is dit op de plaatsen waar menging plaats vindt met witwater.
Pygocentrus nattereri is de soort die regelmatig geïmporteerd wordt en beschikbaar is in de handel.

Watertemperatuur:  23 - 28 °C

Waterwaarden: Geen bijzondere eisen; zacht tot middelhard 3 - 12  °dGH; pH 6 - 7
 

Afmetingen: 15 - 30 cm (P. nattereri). Er zijn soorten, zoals de zwarte piranha (Serrasalmus rhombeus), die wel ruim 40 cm groot kunnen worden (zie afbeelding op de waarschuwingspagina voor piranha's).

Karakterisering: Rode piranha's vertonen een uitgesproken sociaal gedrag. In gevangenschap moeten ze beslist in scholen worden gehouden. Ze hebben dan daarnaast veel zwemruimte nodig. Te weinig individuen, zowel als te weinig ruimte zijn belangrijke stress factoren voor de rode piranha, waardoor de agressiviteit kan toenemen.
In de natuurlijke biotoop bestaat de voeding van rode piranha's uit vis, kreeftachtigen, in het water gevallen insecten, wormen, plantaardig voedsel en aas van in het water gevallen/verdronken gewervelde dieren. Piranha's spelen dan ook een belangrijke rol in het ecosysteem als opruimers van kadavers van tijdens overstromingen verdronken dieren.

Bij veel mensen roept de naam 'piranha' associaties op van het agressief aanvallen van wie, of wat, zich ook maar in het water waagt en het vervolgens binnen zeer korte tijd tot op het bot kaalvreten van het slachtoffer.
Zulke verhalen ontstaan vaak op basis van tot de verbeelding sprekende anekdotes. Een paar van die anekdotes zijn te lezen op http://de.wikipedia.org/wiki/Piranhas. Jeremy Wade, presentator van de serie 'River Monsters' op Discovery Channel, was er tot voor kort van overtuigd dat deze verhalen de agressiviteit van piranha's sterk overdreven. Volgens hem vielen piranha's geen levende mensen (of huisdieren) aan. Pas in situaties van extreme stress (door b.v. zeer hoge populatiedichtheid in poelen tegen het eind van het droge seizoen), of bij verdediging van hun broed en op plaatsen waar het water verontreinigd wordt door keukenafval of bloed (bv van schoonmaken gevangen vis) en op plaatsen onder bomen met veel vogelnesten, waar zo nu en dan een vogeljong in het water valt, is sprake van een duidelijk verhoogde agressie en kun je beter niet in het water gaan. In andere situaties was het volgens hem volstrekt veilig en hij illustreerde dat door zelf in het water te duiken op een plaats waar hij kort tevoren de een na de andere piranha ving.
Na het maken van de 'River Monsters' aflevering 'the Face Ripper' zal hij dat mogelijk niet meer zo snel doen. In deze aflevering blijkt namelijk dat er toch een goed gezonde persoon, bij een duik in het water van de rivier, gedood wordt door een aanval van rode piranha's. En even verderop wordt een paard bij het oversteken van de rivier aangevallen en gedood door een grote groep rode piranha's. Wat de oorzaak is geweest van deze verhoogde agressie wordt niet helemaal duidelijk, maar deze gebeurtenissen tonen wel aan dat piranha's nog steeds tot de meest agressieve vissoorten in de wereld behoren.
In dezelfde aflevering van 'Monster Fish' laat Jeremy Wade ook zien dat de zwarte piranha op bepaalde plaatsen in Suriname verantwoordelijk is voor verwondingen van vooral de voet (zoals afgebeten tenen).

Huisvesting: Geen van de piranha soorten is geschikt voor huisvesting in een particulier huiskameraquarium, tenzij u een heel groot soortaquarium heeft, of laat maken. 
De huisvesting van piranha's vraagt een dermate groot aquarium, dat we deze eigenlijk alleen maar kunnen tegenkomen in dierentuinen en dergelijke. Piranha's worden groot en als je dan ook nog een groep van minimaal zo'n 9 tot 15 individuen bij elkaar moet zetten, dan kom je al gauw uit bij een aquarium ter grootte van een kleine badkamer of daaromtrent.

P. Hoffmann en M. Hoffmann (2000) geven aan dat piranha's te houden zijn in een zeer groot speciaal soortaquarium. Ook andere bronnen, zoals b.v. Elseviers Aquarium Encyclopedie (1977) geven aan dat het houden van piranha's in aquaria mogelijk is, maar slechts in beperkte mate en dan bovendien alleen van jonge dieren.

Ons advies? : niet doen! Want ook kleine piranha's worden groot. En als het aquarium dan te klein wordt, gaat u dan echt een mega-sized aquarium laten bouwen om ze daarin onder te brengen, of ...........? 

 

AquariumTips.nl is een initiatief van AquariumPlus

Copyright 2014: AquariumPlus

 

AquariumTips.nl  | info@aquariumtips.nl