Advies en Achtergrondinformatie voor het Aquarium
Home
Aquarium algemeen
Water
Licht
Biotopen
Vissen
Planten
Ongewervelde dieren
Aquariumtechniek
Zoetwater Aquarium
Vissoorten zoetwater
Barbelen
Danio's en Rasbora's
Karperzalmen
Belgische vlagzalm
Blauwe koningszalm
Bloedvlektetra
Bronzalm
Bijlzalmen
Citroentetra
Congozalm
Diamantzalm
Fantoomzalmen
Gele Congozalm
Gewone minor
Groene neon
Grondzalmen
Hockeystick
Karbonkelzalm
Kardinaaltetra
Keizertetra
Kopstaanders
Lichtvisje
Messingtetra
M. sanctaefilomenae
Neontetra
Piranha
Potloodvissen
Pristella maxillaris
Robijntetra
Rode minor
Rode Rio
Roodkopzalm
Roodvinzalm
Ruitenvlekzalm
Spatzalm
Vuurneon
Zwarte neon
Zwarte tetra
Labyrinthvissen
Vissoorten zeewater
Let op!
Stappenplan Aquarium
Namen-Register
Referenties
Sitemap
Gastenboek

Hyphessobrycon flammeus - Rode rio 

 

Natuurlijke vindplaats: traag stromende rivieren in het kustgebied nabij Rio de Janeiro, Brazilië. Waarschijnlijk in het wild uitgestorven.

Watertemperatuur:  22 - 28°C

Waterwaarden: middelhard tot hard 8 - 25 °dGH. pH 5,8 -7,8

Afmetingen:  Tot 4 cm. Het mannetje blijft wat kleiner en is wat kleuriger dan het wijfje.

Karakterisering: Vreedzaam visje met vrij lange levensduur (tot ongeveer 4 jaar).

Huisvesting: Houden in groepje. Aquarium met randbeplanting en wat hout (tropisch wortelhout) en vrije zwemruimte. 
Kweek is over het algemeen vrij eenvoudig. Ei afzetting vindt altijd plaats over een aantal dagen. 

 

AquariumTips.nl is een initiatief van AquariumPlus

Copyright 2013: AquariumPlus

AquariumTips.nl  | info@aquariumtips.nl