Advies en Achtergrondinformatie voor het Aquarium
Home
Aquarium algemeen
Water
Licht
Biotopen
Vissen
Planten
Ongewervelde dieren
Aquariumtechniek
Zoetwater Aquarium
Vissoorten zoetwater
Vissoorten zeewater
Let op!
Klein wordt groot
Schijfzalmen
Piranha's
Argusvis
Zilverbladvis
Reuzengoerami
B. schwanenfeldii
M. asiaticus
Haaienvinbarbelen
Verboden vissen
Natuur vervalsing
Stappenplan Aquarium
Namen-Register
Referenties
Sitemap
Gastenboek

 

Balantiocheillos melanopterus - Haaienvinbarbeel

(syn. Balantiocheillus melanopterus; Barbus melanopterus)
 

 

Probleem: Deze vissen worden regelmatig in de handel aangeboden. Ze zien er aantrekkelijke uit door zowel de vorm, als de zilverkleur met fraai zwart gezoomde vinnenstelsel.

Dit zijn zeer levendige, echte scholenvissen, die tot een maximumlengte van 35cm kunnen uitgroeien en veel zwemruimte nodig hebben.
Daarnaast zijn de volwassen dieren herbivoor. Ze hebben grote hoeveelheden groenvoer nodig en zullen geen plant in het aquarium laten staan. (Steinle, 1998).


Conclusie: Ongeschikt voor een huiskamer aquarium.
Om het dier op een goede manier te huisvesten is een zeer groot aquarium nodig met een zachte zandbodem, zodat er voldoende zwemruimte is.
Een groepsgrootte van minimaal 5 stuks en dat bij een maximum lengte van 30 - 35 cm, is iets wat absoluut niet in een gewoon huiskameraquarium past.

 

AquariumTips.nl is een initiatief van AquariumPlus

Copyright 2014: AquariumPlus

AquariumTips.nl  | info@aquariumtips.nl