Advies en Achtergrondinformatie voor het Aquarium
Home
Aquarium algemeen
Water
Licht
Biotopen
Vissen
Planten
Ongewervelde dieren
Aquariumtechniek
Zoetwater Aquarium
Vissoorten zoetwater
Barbelen
Angolabarbeel
Eilandbarbeel
Haaienvinbarbeel
Haludaria fasciatus
Messingbarbeel
Pethia ticto
Prachtbarbeel
Puntius bimaculatus
Puntius everetti
Puntius lateristriga
Purperkop
Sherrybarbeel
Sumatraan
Danio's en Rasbora's
Karperzalmen
Labyrinthvissen
Vissoorten zeewater
Let op!
Stappenplan Aquarium
Namen-Register
Referenties
Sitemap
Gastenboek

Puntius oligolepis - Eilandbarbeel

(syn. Barbus oligolepis) 


klik hier voor een foto
op:www.fishbase.org

 

Natuurlijke vindplaats: Voornamelijk in matig stromend water met een dichte plantengroei in het hoogland van Sumatra, meestal in schooltjes. Soms ook in heldere stilstaande wateren.

Watertemperatuur: norm 20 - 25°C. in de winter moet de temperatuur op 19 -20°C worden gehouden.

Waterwaarden: 4-8 °dGH; zachtzuur tot neutraal pH 6-7.

Afmetingen: 5 cm

Karakterisering: Ook wel Sumatra barbeeltje genoemd. Het gaat hier echter duidelijk om een andere soort dan het welbekende Sumatraantje (Systomus tetrazona).
Voor de kweek is het belangrijk dat de watertemperatuur in de winter (rustperiode) niet boven de 20°C komt. Om de dieren kweekrijp te laten worden wordt wat zachter water toegevoegd en de temperatuur daarna geleidelijk opgevoerd tot ongeveer 25°C. Als de overwinteringstemperatuur te hoog is geweest komen de dieren niet in de goede conditie.
Een voordeel van dit barbeeltje in vergelijking met andere is dat zij zeker wel grondelen en tussen half vergane plantenresten voedsel zoeken, maar ze doen altijd zonder veel op te wervelen.  
Werd voor het eerst in 1925 in Nederland ingevoerd.

Huisvesting: Als groep van minimaal 5 dieren. Een rijk beplant aquarium met fijn bladerige soorten en Cryptocoryne spp. op de bodem. Donkere bodem.
 

 

AquariumTips.nl is een initiatief van AquariumPlus

Copyright 2013: AquariumPlus

AquariumTips.nl  | info@aquariumtips.nl