Advies en Achtergrondinformatie voor het Aquarium
Home
Aquarium algemeen
Water
Licht
Biotopen
Vissen
Planten
Ongewervelde dieren
Aquariumtechniek
Zoetwater Aquarium
Vissoorten zoetwater
Barbelen
Angolabarbeel
Eilandbarbeel
Haaienvinbarbeel
Haludaria fasciatus
Messingbarbeel
Pethia ticto
Prachtbarbeel
Puntius bimaculatus
Puntius everetti
Puntius lateristriga
Purperkop
Sherrybarbeel
Sumatraan
Danio's en Rasbora's
Karperzalmen
Labyrinthvissen
Vissoorten zeewater
Let op!
Stappenplan Aquarium
Namen-Register
Referenties
Sitemap
Gastenboek

Pethia nigrofasciatus  -  Purperkop

(syn. Puntius nigrofasciatus, Barbus nigrofasciatus)

 

klik hier voor foto's
 bron:www.fishbase.org

 

Natuurlijke vindplaats: Zuiden van Sri Lanka, in dicht beplant langzaam stromend water in rivieren en kreken in het laagland. Op een beperkt aantal plaatsen en alleen daar worden ze in grote aantallen aangetroffen.

Watertemperatuur:  24°C , bij voorkeur in najaar zakken tot 20°C. {In de natuurlijke biotoop zijn de uiterste temperatuurwaarden 18 - 36°C.}

Waterwaarden:  middelhard 6-10 °dGH, neutraal pH 6,8 - 7.

Afmetingen: tot ca 6cm.

Karakterisering: In verhouding tot het lichaam is de kop klein met een vrij grote bovenstandige bek. Onder goede condities is het geslachtsverschil duidelijk te zien aan de donkere kleur van het mannetje.
Voor de kweek een temperatuur aanhouden van 25-26°C en wat zachter water. Alleen kweken met een kweekrijp kweekstel. Als het wijfje niet bereid blijkt tot ei-afzetting is de kans op beschadiging groot.
Voor het eerst in Nederland 1935.

Huisvesting: Houden in een groepje van zo'n 5 dieren. Ruim aquarium, dicht beplant langs de randen en met voldoende zwemruimte. Ook een bodembeplanting met Cryptocoryne is de moeite waard. Hoe donkerder de bodem, des te beter komen de vissen tot hun recht. Afwisselend voeren. Levende insecten ('weideplankton') wordt op zijn tijd op prijs gesteld.
Kunnen samen met niet te kleine, vreedzame vissen worden gehuisvest.
 

 

AquariumTips.nl is een initiatief van AquariumPlus

Copyright 2013: AquariumPlus

AquariumTips.nl  | info@aquariumtips.nl