Advies en Achtergrondinformatie voor het Aquarium
Home
Aquarium algemeen
Water
Licht
Biotopen
Vissen
Planten
Ongewervelde dieren
Aquariumtechniek
Zoetwater Aquarium
Vissoorten zoetwater
Barbelen
Angolabarbeel
Eilandbarbeel
Haaienvinbarbeel
Haludaria fasciatus
Messingbarbeel
Pethia ticto
Prachtbarbeel
Puntius bimaculatus
Puntius everetti
Puntius lateristriga
Purperkop
Sherrybarbeel
Sumatraan
Danio's en Rasbora's
Karperzalmen
Labyrinthvissen
Vissoorten zeewater
Let op!
Stappenplan Aquarium
Namen-Register
Referenties
Sitemap
Gastenboek

Pethia conchonius  -  Prachtbarbeel

(syn. Puntius conchonius, Barbus conchonius)

 


Een kweekvorm van Pethia conchonius

Natuurlijke vindplaats: Boven en middelloop van rivieren in Oost Pakistan en West Birma.

Watertemperatuur:  max 22°C. Vooral niet te warm houden! De natuurlijke biotoop van deze vis kent verschillende seizoenen. Overwinteren bij temperatuur van 16 - 18°C. Niet lager dan 12°C.

Waterwaarden:  5-10 °dGH, pH 6

Afmetingen: 8 - 10 cm. De mannetjes blijven iets kleiner dan de wijfjes.

Karakterisering: Deze vissen kunnen 10 jaar oud of ouder worden. In hun natuurlijke omgeveing kunnen ze daarbij zelfs een afmeting van 10-15 cm halen. Als de mannetjes geslachtsrijp zijn kunnen vrouwtjes die (nog) niet bereid zijn tot ei-afzetting, evenals inferieure mannetjes, worden nagejaagd tot het einde. Vandaar dat schuilmogelijkheden in het aquarium en zeker ook in een kweekbak belangrijk zijn. 

Huisvesting: Houden in een groep van minimaal 5 dieren in een ruime langwerpige bak met behoorlijke zwemruimte. Goed beplanten langs de wanden en enkele schuilplaatsen creëren.
Voor de kweek wat hogere temperatuur (24°C) aanhouden. Door deze vissen wordt een afwisselende voeding met plantenkost en veel insecten zeer op prijs gesteld. Het zijn dan ook vissen die bij uitstek geschikt zijn om de zomer buiten in een tuinvijver door te brengen. Als u ze daarna voor de winter uit de vijver haalt spat de kleur er vanaf.

 

AquariumTips.nl is een initiatief van AquariumPlus

Copyright 2013: AquariumPlus

AquariumTips.nl  | info@aquariumtips.nl