Advies en Achtergrondinformatie voor het Aquarium
Home
Aquarium algemeen
Water
Licht
Biotopen
Vissen
Planten
Waarom planten?
Waar letten we op?
Plantenvoeding
waarom?
wat is nodig?
bodemverwarming
CO2 bemesting
Ijzer en koper
Belichting
Ongewervelde dieren
Aquariumtechniek
Zoetwater Aquarium
Vissoorten zoetwater
Vissoorten zeewater
Let op!
Stappenplan Aquarium
Namen-Register
Referenties
Sitemap
Gastenboek

CO2 bemesting, moet dat echt?


Alle planten hebben kooldioxide (CO2) nodig om in leven te blijven en te kunnen groeien. Dat geldt dus ook voor onze waterplanten.

CO2 is, net als zuurstof (O2), een gas. In onze ademhaling gebruiken wij, net als alle levende wezens, de zuurstof uit de lucht die we inademen en geven we CO2 als ‘afvalstof’ af aan de lucht.
In het licht (dus ‘overdag’) nemen planten CO2 op en gebruiken dat om suikers te maken. Als ‘afvalstof’ ontstaat daarbij zuurstof. Dit proces – de zogenaamde fotosynthese – vormt de basis voor al het leven op onze aarde.

 

Schematische weergave van de fotosynthese.

In de afbeelding hiernaast is schematisch weergegeven welke stoffen bij de fotosynthese nodig zijn. Een plant op het land neemt water op via de wortels en CO2 vanuit de lucht via het blad.
In het blad vindt onder inbreng van energie uit licht de fotosynthese plaats, waarbij uit het water en de CO2 suikers worden gevormd. Het restproduct zuurstof wordt daarbij weer aan de lucht afgegeven.

‘Gewone’ planten nemen CO2 op vanuit de lucht. Waterplanten nemen de CO2 op vanuit het water.
In natuurlijke wateren komt er constant CO2 vrij uit de meestal dikke laag slib op de bodem. Daar ontstaat CO2 in grote hoeveelheden door bacteriële afbraakprocessen. De sterke, gezonde planten in de natuur laten zien, dat er in een natuurlijk systeem, door dit soort processen, voldoende CO2 in het water is opgelost voor een gezonde plantengroei.

Aquariumwater bevat bijna altijd te weinig CO2 voor een gezonde plantengroei. De in het water opgeloste hoeveelheden zuurstof en CO2 staan in evenwicht met de concentraties van zuurstof en CO2 in de lucht boven (en in) het water’
Een hoger CO2 gehalte in het water kan dus worden bereikt wanneer er voortdurend ‘lucht’ met een hoog gehalte aan CO2 in het water wordt gebracht.

In de natuur gebeurt dit dus ondermeer door de continue bacteriële afbraak van slib en daarnaast door de ademhaling van dieren die in het water leven.
In het aquarium ontbreekt de natuurlijke CO2-voorziening door microbiële afbraak in het slib. En de in het aquarium geproduceerde CO2 (door bv de ademhaling van de vissen) is te weinig om een gezond rijk plantenleven mogelijk te maken.
Als we in het aquariumwater CO2 concentraties willen bereiken, waarbij een weelderige plantengroei mogelijk is, dan zullen we het gehalte aan opgeloste CO2 op een andere manier moeten verhogen.

Er is tegenwoordig goede apparatuur waarmee we het CO2 gehalte in het tropisch zoetwater aquarium op een gezonde wijze kunnen aansturen.
Er zijn systemen met zogenaamde ‘bio-CO2’ , waarbij het CO2 ter plekke wordt aangemaakt door vergisting. Dit is het meest eenvoudige en goedkoopste systeem, geschikt voor kleinere aquaria en handig om de CO2 bemesting eerst uit te proberen. Als het u goed bevalt kunt u overstappen op duurdere meer geavanceerde technieken, die gebruik maken van cilinders (flessen) met samengeperst CO2 gas.
 

Andere voordelen van CO2 bemesting

Toediening van extra CO2 aan het aquariumwater wordt CO2 bemesting genoemd, maar eigenlijk doen we veel meer dan alleen het bemesten van de planten. Want voldoende CO2 in het water heeft meer voordelen.

Het CO2 gehalte in het water speelt ook een belangrijke rol bij de handhaving van een gezonde (enigszins zure) zuurgraad (pH). Dit beschermt de vissen tegen grote schommelingen in de zuurgraad van het water. Tevens voorkomt een enigszins zure pH de vorming van het, voor vissen en ander waterleven, zeer giftige ammoniak.
Tot slot is het zo dat een goede plantengroei in het aquarium gelijktijdig zorgt voor minder algengroei. Doordat de hogere planten de voedingsstoffen verbruiken blijft er minder over voor algen. 

Er bestaat een direct verband tussen het CO2 gehalte, de carbonaat hardheid (KH) en de zuurgraad (pH) van het water. Dit maakt het mogelijk om het CO2 gehalte van het water op een relatief eenvoudige manier te bepalen en constant te houden.
Dit kan op een geavanceerde manier, d.m.v. continue meting van de pH waarde. Op deze manier is de CO2 toevoer zeer nauwkeurig, continue en automatisch te regelen. Voor de meeste aquaria is een dergelijke nauwkeurigheid niet nodig en kan men volstaan met een eenvoudig testflesje/buisje met indicatorvloeistof. Door de kleur van de testvloeistof is te zien dat er voldoende CO2 aan het aquariumwater wordt toegevoegd.
 

Het optimale CO2 gehalte?

Maar, wat is nu een gezond CO2 gehalte voor het tropische aquarium? In het verleden is wel gesteld dat een CO2 gehalte van 5 – 10 mg CO2/liter water de beste concentratie zou zijn, omdat waarden boven de 10 mg/liter schadelijk zouden zijn voor de vissen.
Dit kan waar zijn voor vissen uit de gematigde en koudere zones, voor tropische vissen ligt dit echter duidelijk anders. En ook de meeste tropische waterplanten blijken pas bij hogere CO2 gehaltes een duidelijk betere groei te laten zien.

Voor een tropisch aquarium is een CO2 gehalte van 20 – 30 mg/liter nodig voor een optimale plantengroei bij een gezond visbestand. Dit geldt echter alleen voor beplante tropische aquaria, waarbij een licht zure pH (pH 6 tot 7) de standaard is (type gematigde zwart water biotopen).

Nog een paar aanvullende opmerkingen in dit verband:

--  Als we kiezen voor een fraai beplant tropisch aquarium met CO2 bemesting, dan is beluchting van het aquarium natuurlijk uit de boze. Door beluchting zouden we de ingebrachte kostbare CO2 weer uit het water verdrijven,

--  CO2 is zwaarder dan lucht. Zorg daarom wel voor ventilatie boven het aquarium, vooral als u labyrintvissen in het aquarium houdt,

--  ’s nachts bij voorkeur de CO2 voorziening uitzetten. Dit kan bereikt worden door de voorziening b.v. te schakelen met dezelfde tijdklok die u gebruikt voor de verlichting. Planten gebruiken ’s nachts (in het donker!) geen CO2, maar wel zuurstof. Ook planten hebben namelijk zuurstof nodig voor de ademhaling. Overdag (in het licht) is de zuurstofproductie door de planten veel groter dan de zuurstofconsumptie.

 

 

terug naar boven
 

AquariumTips.nl is een initiatief van AquariumPlus

Copyright 2013: AquariumPlus

 

AquariumTips.nl  | info@aquariumtips.nl