Advies en Achtergrondinformatie voor het Aquarium
Home
Aquarium algemeen
Water
Licht
Biotopen
Vissen
Planten
Waarom planten?
Waar letten we op?
Plantenvoeding
waarom?
wat is nodig?
bodemverwarming
CO2 bemesting
Ijzer en koper
Belichting
Ongewervelde dieren
Aquariumtechniek
Zoetwater Aquarium
Vissoorten zoetwater
Vissoorten zeewater
Let op!
Stappenplan Aquarium
Namen-Register
Referenties
Sitemap
Gastenboek

De behoeften van de plant in de kern samengevat

Samenvattend kunnen we concluderen dat voor een goede groei en ontwikkeling van de planten in het aquarium het volgende nodig is:

Water
H2O, gelukkig in ruime mate voorhanden.     

Licht
Van de juiste golflengte en met de juiste intensiteit.

CO2
Ook wel eens koolzuurgas genoemd. Naast H2O is CO2 de belangrijkste bouwstof voor de plant. Er is altijd wel wat aanwezig in het water, door ademhaling van de dieren (en planten) en door uitwisseling met de lucht. Voor een mooie, volle begroeiing is echter meer nodig. Zie ook hierna op de subpagina 'CO2 bemesting'.

Stikstof
In goed bevolkte aquaria is stikstof (nitraat) in ruim voldoende mate aanwezig als gevolg van de afscheiding van de vissen en de mineralisatie van uitwerpselen en restanten voer door bacteriën. Indien nodig kan stikstof aan de planten worden gegeven in de vorm van een plantenmeststof op basis van ammoniumnitraat.

Fosfaat
Eveneens een belangrijke plantenvoedingstof, die in goed bevolkte aquaria in ruim voldoende mate aanwezig is, als gevolg van de afscheiding van de vissen en de mineralisatie van uitwerpselen en restanten voer door bacteriën.

Sulfaat
Voldoende aanwezig door toevoeging via de zoutvormen in plantenvoeding en door mineralisatie van de afscheidingen van vissen en andere dieren en restanten voer door bacteriën.

Calcium
Meestal wel voldoende aanwezig in het water. Voor de plant is de hardheid van het water ook van belang. Dit geldt zowel voor de KH (staat in relatie tot de hoeveelheid koolzuur in het water), als voor de GH (calcium + magnesium). Volgens Smies en Murris moet de hardheid van het water voor plantengroei minimaal 2,5 zijn.

Kalium
Als u wel eens uw tuinplanten hebt bemest dan is dit, naast stikstof (N) en fosfaat (P), de derde stof (K) die altijd wordt genoemd op de verpakking in de vorm van NPK, en daarna volgen dan de percentages. Kalium is een zeer belangrijke stof voor de planten en een van de stoffen waarvoor extra bemesting bij onze aquariumplanten nodig is.

Ijzer (Fe), magnesium (Mg), mangaan (Mn)
Andere zeer belangrijke stoffen voor de planten. De plant kan er niet zonder. Dwerggroei en/of vergeling van blad wijst op een gebrek aan één of meerdere van deze stoffen. Een goede dosering van al deze stoffen is erg belangrijk, omdat te hoge concentraties algengroei in de hand werkt. (Zie ook hierna bij de paragraaf ‘Ijzer(Fe),.... niet teveel en niet te weinig’ op de subpagina 'ijzer en koper'.)
Ijzer, magnesium en mangaan zijn metalen. Om voor de plant beschikbaar te zijn moeten de metalen in de plantenvoeding worden aangeboden in een zoutvorm. Alleen dan kunnen de metalen in het water oplossen (als ionen) en beschikbaar komen voor opname door de planten. (voor verdere informatie over zouten en ionen, zie de rubriek ‘Water’-'hardheid & zuurgraad')'.
Een goede plantenvoeding bevat naast de metaalzouten ook meerdere zogenaamde ‘chelatoren’, stoffen die ervoor moeten zorgen dat de metalen langer en beter in oplossing blijven en goed beschikbaar zijn voor opname door de planten.
De kwaliteit van de plantenvoeding wordt dus niet alleen bepaald door de hoeveelheid, aard en verhouding van de verschillende voedingstoffen, maar zeker ook en vooral door de aard en verhouding van de chelatoren.
Als regel geldt dat in het algemeen de kwaliteit van de vloeibare plantenvoeding beter is naarmate er meerdere verschillende chelatoren worden gebruikt.

Sporenelementen {ondermeer: koper (Cu), Zink (Zn), Nikkel (Ni), Kobalt (K), Molybdeen (Mo), Jodium (I), Boor (B)}
Een groot aantal verschillende voedingstoffen hoeft slechts in zeer geringe hoeveelheden beschikbaar te zijn. Dit worden daarom sporenelementen genoemd. Voor de metalen onder de sporenelementen, zoals koper, zink, nikkel en kobalt, geldt hetzelfde als hierboven beschreven voor ijzer, magnesium en mangaan.

Warmte
Tot slot is het niet onbelangrijk om even de aandacht te vestigen op de watertemperatuur. Niet alle aquariumplanten doen het even goed bij alle watertemperaturen. Kies dus voor een tropisch aquarium planten die bij die klimaatzone thuishoren.
Verder kan het bij de inrichting van een tropisch beplant aquarium een goede zaak zijn om onder de voedingsbodem een verwarmingsdraad aan te brengen. We zullen dit later meer in detail bespreken op de subpagina  ‘bodemverwarming’).

 

 

terug naar boven
 

AquariumTips.nl is een initiatief van AquariumPlus

Copyright 2013: AquariumPlus

 

AquariumTips.nl  | info@aquariumtips.nl